Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-11-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-11-03

Strategisk milstolpe för Högskolan i Halmstad


På väg mot KK-miljö

Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har beslutat att stödja Högskolan i Halmstads profilering, både strategiskt och ekonomiskt. I en första fas ska Högskolan tillsammans med KK-stiftelsen verka för att Högskolan så småningom blir en så kallad KK-miljö.
– Det är ett strategiskt delmål för Högskolan i Halmstad att få chansen att bli KK-miljö, säger Högskolan i Halmstads rektor Romulo Enmark stolt, sedan han har fått reda på att KK-stiftelsen väljer att satsa på Högskolan i Halmstad.

Starka kunskapsmiljöer ska byggas


KK-stiftelsens satsning på så kallade KK-miljöer är stiftelsens största satsning någonsin på de nya lärosätena. Syftet är att bygga upp starka kunskaps- och kompetensmiljöer tillsammans med högskoleledningarna. ”Målet är att lärosätena ska profilera sig och samproducera tillsammans med näringsliv, institut och samhälle”, skriver stiftelsen på sin webbplats.

Förberedelser under ett år


Det Högskolan i Halmstad nu har blivit antagen till är en process som ska pågå under cirka ett år och där Högskolan tillsammans med KK-stiftelsen ska finna former för samproduktion och profilering. Processen leder förhoppningsvis fram till att Högskolan i Halmstad så småningom blir en fullvärdig KK-miljö.

– Vi inleder nu en dialog med KK-stiftelsen för att hitta en plattform för samarbetet. Om vi blir en KK-miljö handlar det om att de kommer att följa oss i tio år, och det kan komma att handla om 100-tals miljoner kronor i stöd som stiftelsen satsar på oss, säger Romulo Enmark.

Högskolan i Halmstad en av två


Det är ett erkännande för Högskolan i Halmstad att ha kommit så här långt i KK-stiftelsens granskning. Hittills har endast tre lärosäten blivit KK-miljöer. Tillsammans med Högskolan i Halmstad har nu också Mittuniversitetet blivit antaget till ”kvalificeringsåret” på väg mot KK-miljö.

LENA LUNDÉN

FOTNOT
Samproduktion är ”när inblandade parter gemensamt identifierar behov, möjligheter och problem, och utifrån detta gemensamt beslutar om hur aktiviteter ska genomföras och sedan genomför dem så att resultaten skänker värde för alla inblandade parter”. (KK-stiftelsens definition)
Sidan uppdaterad 2009-11-03