Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-11-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-11-11

Studie om lärarnas lärande premieras av Vetenskapsrådet

Pernilla Nilsson, Sektionen för lärarutbildning, får 5,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna ska användas för att studera hur högstadielärare i matematik och naturvetenskap kan utveckla sin yrkeskompetens genom reflektion och återkoppling från kollegor.
 
— Det känns otroligt roligt. Både att få möjlighet att genomföra det här projektet, men också att ha fått pengar från Vetenskapsrådet. Tidigare har Claes Ericsson också fått det och det är roligt att det kommer in pengar till vår forskningsmiljö FULL. Vår lilla lärarutbildning visar framfötterna, säger Pernilla Nilsson.

Filmar undervisningen


Tillsammans med två kollegor, från Högskolan i Skövde respektive Luleå tekniska universitet, ska hon i ett treårigt projekt studera undervisningen i naturvetenskap och matematik på högstadiet.

— Tanken är att tre—fyra lärare ska själva vara med i processen. De ska tillsammans planera sina lektioner, filma undervisningen och sedan ha återkommande gemensamma reflektioner utifrån det de ser på filmen. Efter reflektion och feedback ska var och en hålla samma lektion igen utifrån de förbättringar som de själva och kollegorna har definierat. Det här sättet att arbeta kallas Learning study. Det viktiga är att få med sig lärare som ser det här som ett sätt att utveckla sitt eget lärande och sätt att undervisa, säger Pernilla Nilsson.
 

Lärarnas utveckling


Förutom att observera lärarnas kunskapsbildning och intervjua dem före, under och efter processen, ska forskarna även analysera filmerna och banda samtalen som lärarna för vid sina utvärderingar.
 
— Syftet med studien är framför allt att försöka identifiera hur den ämnesdidaktiska förmågan att undervisa, så att eleverna förstår och tycker att det är roligt, utvecklas. Kan vi säga något om det har vi mycket bättre förutsättningar att få in det tidigt i lärarutbildningen, säger Pernilla Nilsson.
 

Bättre resultat för eleverna?


Studien kommer att påbörjas under vårterminen 2010 och ska genomföras med lärare som undervisar i årskurs 8. Forskarna är nämligen intresserade av att se om den process som lärarna genomgår syns i elevernas resultat i nationella proven i årskurs 9.

 — Att studera elevernas lärande är självklart viktigt men det är inte just detta projektets syfte. Men självklart är det intressant att se om lärarnas utveckling också genererar bättre resultat för eleverna i de nationella proven, säger Pernilla Nilsson.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
 

Pernilla Nilsson och hennes kollegor kommer att påbörja sin studie under vårterminen.
Bild: ANNIKA JOHANSSON
Sidan uppdaterad 2009-11-11