Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-09-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-09-23

Tidningsvärlden behöver tänka nytt

Hallå där Maria Åkesson, IDE-sektionen, som disputerar på fredag på avhandlingen ”Digital Innovation in the Value Networks of Newspapers”. Vad handlar den om?
– Den handlar om hur digital innovation utmanar gamla strukturer i tidningsvärlden och förändrar de värdenätverk som finns, till exempel genom att ställa krav på nya sätt att tänka och agera inom mediebranschen. Den digitalisering som vi är mitt uppe i nu, innebär inte endast ett skifte i teknologi. Den förändrar också förutsättningarna radikalt för affärsverksamhet för tidningsföretag och har blivit en enorm drivkraft för nytänkande i tidningsbranschen. Fler och fler medieföretag går över till digitala medier. Det är en sakta men stadig trend.

Vad är ett värdenätverk?


– Det är de aktörer som tillsammans realiserar värdet av en innovation genom en affärsmodell. I tidningsindustrin kan det exempelvis vara tidningsföretag, teknikföretag, tidningskonsumenter och annonsörer som samarbetar för att finna nya möjligheter i en pressad bransch. Den stora utmaningen för medieföretagen, kanske framför allt tidningarna, ligger i att hitta samarbetsmöjligheter och affärsmodeller som gör att de kan tjäna pengar på de produkter och tjänster som de erbjuder.  

Vad har du kommit fram till?


– Många lever kvar i gamla invanda strukturer, med anor sedan 1800-talet. Det finns en friktion där, mellan att vara kvar i det gamla och öppna upp för det nya. Jag tror att man måste medvetandegöra att det inte går se på sin utveckling som tidningsföretag från en enda nivå. Man kan inte välja struktur, i stället måste man kanske ha olika typer av ledningsmodeller för olika produkter och tjänster inom samma företag för att kunna driva sin verksamhet och formera starka värdenätverk som bygger på digitala innovationer. Man måste öppna upp nätverken och finna nya samarbetspartner och nya sätt att jobba på.

– Det är otroligt spännande att få följa detta skifte som det innebär för tidningsbranschen, från något gammalt invant med en unik kompetens sett i historiskt perspektiv till de virvelvindar som uppstår i den digitala innovationens tid som vi lever nu. Det handlar om många saker att förhålla sig till som tidningsföretag. Tekniken i sig är en, även om det inte är det de bekymrar sig för. Det finns alltid lösningar på det. Utmaningen är i stället affärsmodeller och att finna de strukturer som gör att man kan hinna med i utvecklingen utan att göra avkall på kvalitet och kompetens.

LENA LUNDÉN

FOTNOT
Avhandlingen läggs fram vid Göteborgs universitet på fredag den 25 september. Forskningsarbetet som ligger till grund för avhandlingen har bedrivits vid Högskolan i Halmstad. Opponent vid disputationen är professor Pär Ågerfalk, Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet.

På fredag disputerar Maria Åkesson på en avhandling som handlar om tidningsbranschens möjligheter i den alltmer digitaliserade medievärlden.
Bild: IDA FRIDVALL
Sidan uppdaterad 2009-09-23