Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-05-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-05-20

Tips till idrottsvetare på väg ut i arbetslivet


Engagera dig och nätverka

I dag har Idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan arbetsmarknadsdag. Programföreståndare Hansi Hinic har på initiativ från studenterna bjudit in presumtiva arbetsgivare som har fått berätta om sina erfarenheter och givit goda råd inför kommande yrkesliv.

– Studenterna har känt lite oro kring vad som händer efter studierna: ”vi blir inget”, säger de. Därför har vi ordnat en arbetsmarknadsdag och bjudit in olika arbetsgivare inom idrotten, utbildning och ett par egna företagare för att visa vilka möjligheter som finns för framtiden, berättar Hansi Hinic.

Peter Gårdestedt är i dag distriktschef på Hallands Idrottsförbund. För 14 år sedan var han själv i samma situation som de studenter som lämnar Högskolan om ett par veckor efter tre års studier. För en stor skara intresserade studenter berättade han om sin resa från nybakad student till distriktschef.

Peter Gårdestedt (i trappan) berättade om sin resa från student på dåvarande Idrottspedagoglinjen till distriktschef på Hallands Idrottsförbund, i dag när Idrottsvetenskapligt program ordnade sin egen arbetsmarknadsdag. <br> Bild: ANNIKA JOHANSSON

Peter Gårdestedt (i trappan) berättade om sin resa från student på dåvarande Idrottspedagoglinjen till distriktschef på Hallands Idrottsförbund, i dag när Idrottsvetenskapligt program ordnade sin egen arbetsmarknadsdag. <br> Bild: ANNIKA JOHANSSON

– Jag hade samma funderingar själv när jag skulle sluta utbildningen om vad jag skulle göra. Man får ingen tydlig stämpel på sig, som läkare eller lärare får, när man har gått Idrottsvetenskapligt program, eller idrottspedagoglinjen som det hette då. Jag har berättat vilken nytta man kan ha av sin utbildning och tipsat om vad man ska passa på att göra under studietiden, säger han i pausen.

Engagemang ger meriter


Peter Gårdestedt rekommenderar studenterna att ta på sig uppdrag, gärna ledaruppdrag, i föreningar medan man studerar. Det ger meriter som är värdefulla när man ska söka jobb.

– Jobba också med nätverkande och visa upp dig själv, uppmanar Peter Gårdestedt. Du möter många människor under studenttiden. Passa på att knyta kontakter. När man ska skriva uppsats är det ett tips att söka upp en arbetsgivare där du skulle kunna tänka dig att jobba så småningom. Det är en bra ingång. Vi brukar ha examensprojekt på Hallands Idrottsförbund, i år har vi det inte .

Martina Olsson och Petra Bank avslutar sin utbildning på Idrottsvetenskapligt program nästa vecka. De känner oro inför vad som ska hända efter studierna, och tycker att arbetsmarknadsdagen är ett väldigt bra initiativ.

– Till kårens arbetsmarknadsdag kommer ju mest företag och egentligen inga arbetsgivare där vi direkt kan jobba, säger de. Det har sagts många kloka ord här i dag, och man inser att det hänger på en själv, jag måste själv driva och vara framåt.

De efterlyser praktik på utbildningen.
– Det hade varit jättebra om det ingick, så man fick prova på och knyta kontakter.  

Ett tips till rogramföreståndare Hansi Hinic kanske, som är nöjd med arbetsmarknadsdagens första pass, när man gör en paus för fika och mingel.

– Det här har minskat oron bland studenterna, tror jag. Förhoppningen är att det ska bli en tradition, att vi kan ordna arbetsmarknadsdagar varje år.

LENA LUNDÉN

Martina Olsson, Petra Bank, Ingrid Thörn och Hanna Andersson tar samtliga examen från Idrottsvetenskapligt program nästa vecka. ”Det är klart vi har funderingar och känner lite oro inför vad som ska hända efter studierna”, säger de och tycker att den egna arbetsmarknadsdagen är ett väldigt bra initiativ. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Martina Olsson, Petra Bank, Ingrid Thörn och Hanna Andersson tar samtliga examen från Idrottsvetenskapligt program nästa vecka. ”Det är klart vi har funderingar och känner lite oro inför vad som ska hända efter studierna”, säger de och tycker att den egna arbetsmarknadsdagen är ett väldigt bra initiativ. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-05-20