Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-01-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-01-19

Trådlös kommunikation fokus i Urban Bilstrups avhandling

I december disputerade Urban Bilstrup, IDE, på avhandlingen ”Bluetooth and Wireless Multihop Networks in Industrial communication Systems”.

I dag tas mycket för givet när det gäller trådlös kommunikation. Man tittar på TV, pratar med andra via mobiltelefon, surfar trådlöst, låser upp bilen med fjärrkontroll med mera. Hela tiden används radioteknik för att skicka och ta emot information. Men vad händer bakom kulisserna?

Trådlös kommunikation har den egenheten att det inte går att garantera att den information som skickas kommer fram som det är tänkt. Det som händer är att informationen kommer fram för sent, inte kommer fram alls eller har blivit förvanskad. Urban Bilstrups forskning handlar om hur man kan bedöma sannolikheten för att det vi skickar över radio kommer fram som det ska. Han har intresserat sig för industriella tillämpningar och radioteknik som arbetar inom ganska korta avstånd.

– I industriella tillämpningar blir det här betydligt mycket mer komplicerat, människor är fantastiskt duktiga på att rätta till fel, men i många industriella tillämpningar finns ingen människa i systemet som reagerar när signalen inte kommer fram som den ska, säger Urban Bilstrup. Om vi ska styra något i industrin, exempelvis en förarlös truck måste vi veta något om hur vi ska hantera de problem som uppstår när vi kommunicerar trådlöst.

Syftet med Urban Bilstrups avhandling är att undersöka användningen av trådlös kommunikation i industriella system där det finns krav på att rätt information kommer fram i rätt tid. Det finns olika teorier om vilka problemen är och hur de kan hanteras. Urban Bilstrup och hans kollegor utgår från att det inte går att garantera att informationen man skickar kommer fram, men att man för varje tillämpning kan ge en kvalitetsgaranti som anger sannolikheten för att man lyckas få fram informationen inom den tidsram som är satt.

Det som speciellt har intresserat Urban Bilstrup är hur de här sannolikheterna ser ut i två specifika radiotekniker, Bluetooth och multihopnätverk.

– Jag har gjort en faslig massa mätningar och beräkningar på sannolikheten för att information vi skickar kommer fram som den ska, säger Urban Bilstrup. För att vi ska kunna göra den här typen av sannolikhetsbedömningar måste vi kunna göra det i varje enskild tillämpning. Vi har ett krav från applikationen och jag har ett mätvärde på kommunikationskanalen. Sedan är det "bara" att räkna baklänges och se i vilken utsträckning det går att uppfylla kraven. Fysiken och tekniken sätter ramar som vi inte kommer förbi, ibland är det så att trådlös överföring inte är ett möjligt alternativ.

ROLAND THÖRNER

Fotnot: Ett multihopnätverk är ett nätverk av radiosändare och mottagare, som använder varandra för att bygga en kommunikationskedja, som levererar information långt mycket längre än vad den enskilda noden kan klara av.

Urban Bilstrup,  nybliven doktor. Bild: ROLAND THÖRNER

Urban Bilstrup, nybliven doktor. Bild: ROLAND THÖRNER

Sidan uppdaterad 2009-01-19