Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-04-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-04-30

TRAS stöder språkutveckling i förskolan

Vårens RUC-seminarium har varit populära och i måndags talade Unn Görman om språkutveckling i förskolan inför nära 180 personer i Malcussalen.

Deltagarna var företrädesvis förskollärare, barnskötare och rektorer från de kommunala verksamheterna. Unn Görman, universitetsadjunkt och talpedagog, har lång erfarenhet av arbete med barn med språkstörningar. Hon pratade bland annat om TRAS, ett material som är framtaget för att underlätta att på ett tidigt stadium kunna tillrättalägga en god språkutvecklande miljö.

Unn Görman har lång erfarenhet av att arbeta med barn som har språksvårigheter. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Unn Görman har lång erfarenhet av att arbeta med barn som har språksvårigheter. Bild: ANNIKA JOHANSSON

RUC (Regionalt utvecklingscentrum) vid Högskolan i Halmstad fungerar som en länk mellan regionens skolor och förskolor, och lärarutbildningen. Avsikten med RUC är att göra aktuell kunskap och forskning på högskolan tillgänglig för kommuner, skolor och lärare. Samtidigt får lärarutbildningen kännedom och kunskap om hur skolorna arbetar.

Detta var det sista av vårens dryga tiotal seminarier.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-04-30