Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-06-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-06-01

Utvecklingsingenjörer belönade


100 000 kronor till projekt Athena

I lördags delades stipendier på sammanlagt 335 000 kronor ut till studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond. Den största prissumman – 100 000 kronor för bästa examensprojekt– fick Johan Hallberg och Rasmus Larsson för sitt projekt Athena. Peter Altman utsågs till bästa student och belönas med 50 000 kronor.

Bästa examensarbete


Första pris: 100 000 kronor
Projekt: Athena
Studenter: Johan Hallberg och Rasmus Larsson
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: Att utveckla säkerhetsprodukter för transportsektorn kräver en hög innovationsförmåga och skarp fokus på kvalitet och tillförlitlighet. Studentgruppen har tagit fram en ny lösning till säkerhetproblematiken inom transportsektor på ett ingenjörsmässigt sätt där systematik, kreativitet och nätverkbyggandet har varit huvudingrediensen i projektgenomförandet. Projektet har en stor internationell marknad.
Rasmus Larsson och Johan Hallberg,  glada förstapristagare och mottagare av 100 000 kronor. Bild: BJÖRN KALLA

Rasmus Larsson och Johan Hallberg, glada förstapristagare och mottagare av 100 000 kronor. Bild: BJÖRN KALLA

Andra pris: 50 000 kronor
Projekt: Stair Support Device
Studenter: Alexander Frisk och Kim Borg
Handledare: Jeanette Gullbrand
Motivering:  Med oerhörd målmedvetenhet har Alexander och Kim strävat mot ett gemensamt mål. De har t ex arbetat med att samla in ordentligt med kunskap om det behov där produktidén har sitt ursprung. Vid motgångar har de inte misströstat utan bara bitit ihop och arbetat hårdare. Resultatet är inte bara en funktionell och välgjord prototyp utan de har dessutom vunnit sina intressenters förtroende och en ökad livskvalitet.

Tredje pris: 20 000 kronor
Projekt: Check-I
Studenter: Viktor Georgeborn och Åsa Ullrich
Handledare: Joakim Tell
Motivering: Viktor och Åsa har arbetat med projektet Check-I, som handlat om att ta fram en produkt kring förebyggande brandskydd av elektriska hushållsapparater. Både Viktor och Åsa har arbetat metodiskt genom hela projektet och visat prov på färdigheter inom utvecklingsarbetets många olika delområden. Resultatet av all den tid och tankemöda som har lagts ner i projektet är en väldokumenterad produkt färdig för produktion och lansering på marknaden.

Delad fjärde plats: 5 000 kronor
Projekt: MindMe
Studenter: Malin Albertsson och Victoria Hedman
Handledare: Leif Nordin
Motivering: Malin och Victoria har utvecklat en produkt där interaktionen mellan människan (både användaren och omgivningen) och produkten är helt avgörande för hur marknaden kommer att ta emot produkten. Arbetet har genomförts med stor empatisk förmåga, nätverkande och en mängd kreativitet. MindMe kommer förhoppningvis att göra vardagen enklare för många människor.

Projekt: Boleko
Studenter: Elin Karlberg och Jenny Carlsson
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: Boleko, en intelligent lekstuga för att lära barn miljömedvetenhet, ligger i tiden och hanterar och förklarar vardagsfenomen på ett sätt så till och med vuxna förstår. Ingen möda har sparats på att få med sponsorer och marknad, vilket lett till att både kunder och en funktionell prototyp finns. Ett diciplinerat projektledarskap har resulterat i en funktionell plattform med potential att växa i flera dimensioner samt att snabbt komma ut på en global marknad.

Projekt: RH Form
Studenter: Magnus Bengtsson och Andreas Elmqvist
Handledare: Jonas Rundquist
Motivering: En innovativ arbetsstol som erbjuder en ergonomisk både sittande och stående arbetsposition för arr undvika arbetsskador. Utan att ge avkall vare sig på teknikhöjd eller finessrikedom är varje detalj både genomtänkt och väldesignad. Man skulle gärna placera stolen i sitt vardagsrum redan i prototypversionen. Studenterna har kompletterat varandras kompetenser på ett föredömligt sätt och lagt ner en enorm energi och noggrannhet i sitt arbete.

Bästa student


Första pris: 50 000 kronor
Peter Altman

Andra pris: 20 000 kronor
Magnus Bengtsson

Tredje pris: 10 000 kronor
Christer Sigurd

Bästa produktförnyelseprojekt (årskurs 2)


Första pris: 20 000 kronor
Projekt: ”Askskrapa”
Studenter: Dean Davidovic, Emelie Ingvarsson, Sofia Madsen Karlsson och Kalle Svensson
Handledare: Leif Nordin Företag: Janfire AB
Motivering: Studenterna har genom att använda både vetenskap och beprövad erfarenhet i stället för råstyrka lyckats lösa ett problem som ett av de ledande företagen i Sverige haft med en produkt. Om allt går som det borde kommer väl genomarbetade och praktiskt prövade förslaget att vara implementerat i produkten inom en nära tid.

Andra pris: 10 000 kronor
Projekt: ”Sopen”
Studenter: David Hansson, John Hjalmarsson Hjelt, Johan Jönsson och Erik Nykvist
Handledare: Jeanette Gullbrand Företag: Eleiko AB
Motivering: Studenterna har arbetat mycket ingenjörsmässigt när de har tagit fram olika lösningsförslag. Dessa förslag har varit väl underbyggda och framtagna med stor entusiasm. Projektgruppen har inte tvekat när de tvingats ta in ny kunskap för att kunna gå vidare i sitt projekt

Tredje pris: 5 000 kronor
Projekt: ”Music Bed”
Studenter: Andreas Johansson, Andreas Lindbom och Astrid Kleine
Handledare: Leif Nordin Företag: Kom i kapp AB
Motivering: Studentgruppen har efter ett idogt arbete i stort sett konstruerat om hela produkten. Arbetet är gjort på ett ingenjörsmässigt sätt där systematik, kreativitet och samarbete med uppdragsgivaren har varit huvudingrediensen i projektgenomförandet.

Bästa företagsutvecklingsprojekt (årskurs 2)


Första pris: 20 000 kronor
Projekt: Lithus Media
Studenter: Andreas Johansson, John Hjalmarsson Hjelt och Emelie Ingvarsson
Handledare: Leif Nordin Företag: Lithusgruppen AB
Motivering: Ett engagerat och väl genomfört projekt med god gemenskap i gruppen. En tydlig problemidentifiering och väl genomarbetade förbättringsförslag. Utifrån företagets litenhet har studenterna verkligen letat i hörnen efter utvecklingsmöjligheter. Förslagen är kreativa, innebär nytänkande, är genomförbara och bör leda till mätbara ekonomiska förbättringar för företaget.

Andra pris: 10 000 kronor
Projekt: : NordDesign
Studenter: Erik Nykvist, Eric Gustafsson och Emma Stibe
Handledare: Leif Nordin. Företag: NordDesign AB
Motivering: Ett engagerat och väl genomfört projekt med god gemenskap i gruppen som drivit fram ett flertal kreativa förslag. Dessa förslag har presenterats på ett strukturerat välgrundat och säljande sätt. Förslagen har prioriterats och en väl genomarbetad handlingsplaner har upprättats för de högst prioriterade förslaget. Förslagen har redan delvis genomförts.

Tredje pris: 5 000 kronor
Projekt: Harplinge Lantmän
Studenter: Johan Olsson, Anders Nilsson och Kalle Svensson
Handledare: Jeanette Gullbrand. Företag: Harplinge Lantmän ekonomisk förening
Motivering: Studenterna har närmat sig uppdraget på ett positivt och engagerat sätt och tagit fram realistiska handlingsplaner. Dessutom har de skapat mycket goda relationer med sina uppdragsgivare. Projektgruppen har också rapporterat sitt arbete både muntligt och skriftligt på ett föredömligt strukturerat sätt.

Fakta Lektor Sten Fåhrés minnesfond
Prispengarna kommer från en donation av den bortgångne lektorn Sten Fåhré. Donationen avkastar för närvarande cirka 400 000 kronor per år. Stipendierna är predestinerade för studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad och delades ut för första gången 2004. Stipendierna är de största till ett enskilt studieprogram i Sverige.

Mer information: Leif Nordin, studierektor för Utvecklingsingenjörsprogrammet, telefon 070-547 22 16 och e-post: Leif.Nordin@hh.se.

Peter Altman, bästa student 2009. Bild: BJÖRN KALLA

Peter Altman, bästa student 2009. Bild: BJÖRN KALLA

Sidan uppdaterad 2009-06-01