Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-10-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-10-16

Välkommen på seminarium om genus, innovationer och hälsoteknik

Är du intresserad av hur Högskolan arbetar med hälsoteknik för att tillgodose både mäns och kvinnors behov? Då är du välkommen på det öppna seminariet "Innovationer för hälsoteknik", den 22 oktober.

Den 21–22 oktober är Högskolan i Halmstad värd för Vinnovas konferens Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer, Tiger.

På eftermiddagen den 22 oktober hålls ett öppet seminarium för alla som är intresserade av Högskolans arbete med genus och inbyggda och intelligenta system inom hälsoteknikområdet.

Seminariet behandlar bland annat vilket stöd - i form av kompetens och förstudier - som företag kan få för utveckling av produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet.

Högskolan ger exempel på tillämpad forskning och tar också upp vilken betydelse ett genusperspektiv kan få för tillväxt, forskning, innovationer och utbildning.

– Vi kommer att ge konkreta exempel på olika delar av det som man skulle kunna kalla ett innovationssystem för hälsoteknikområdet, säger Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik vid Högskolan.

Seminariet visar på en del av den samverkan som sker mellan Högskolans forskare, ett stort antal företag inom hälsoteknikområdet, Halmstad kommun, Landstinget Halland, Region Halland och andra aktörer inom den ideella föreningen Hälsoteknikalliansen.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Fotnot. Inom statliga myndigheten Vinnovas program Tiger pågår sedan 2008 forskningsprojektet
G-EIS – genusperspektiv på inbyggda intelligenta system vid Högskolan i Halmstad. Syftet med projektet är att integrera ett genusperspektiv på verksamheten inom forskningsmiljön EIS (Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research). Målet är att EIS ska bli en nationell och internationell förebild som jämställd och ledande miljö för forskning, innovation och utbildning inom datateknik och dess tillämpningar i produkter och tjänster.

En intelligent rullstol som själv förstår hur mycket hjälp användaren behöver, är ett exempel på produktutveckling inom hälsoteknikområdet.

En intelligent rullstol som själv förstår hur mycket hjälp användaren behöver, är ett exempel på produktutveckling inom hälsoteknikområdet.

Sidan uppdaterad 2009-10-16