Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-08-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-08-27

Världen behöver miljöinnovationer

Miljöinnovation 2009 är den nationella tävlingen för kommersialisering av miljöinnovationer. Fram till den 6 september är det öppet skicka in bidrag till tävlingen där Högskolan är medarrangör.

Att delta i tävlingen är ett sätt att bidra till det viktiga arbetet med att skapa nya, framgångsrika produkter och tjänster som minskar de globala miljö- och klimatproblemen.

En miljöinnovation är en ny vara, tjänst eller system som ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. Miljöinnovationer rör sig inom områden som resurs- och energieffektivisering, förnybar energi, miljöanpassade material, minskning av miljöfarliga ämnen, återvinning, biologiska system etc. Innovationen kan också handla om känd kunskap/teknik som används på ett nytt sätt.

Fram till 6 september är tävlingen öppen för bidrag. Sedan börjar arbetet med att ta fram årets finalister. I samband med prisutdelningen den 17 november arrangeras Miljöinnovationsdagen - en nationell mötesplats för framtida miljötekniklösningar. På www.miljoinnovation.selänk till annan webbplats kan du läsa mer om tävlingen och om flera av de innovationer som redan nått marknaden.

Miljöinnovation är ett koncept för kommersialisering och bedömning av miljöinnovationer. Och det är inget nytt! Hela 10 års systematiskt arbete med miljöinnovation, nätverk, kontakter och kompetens finns till förfogande.

Miljöinnovation 2009 arrangeras av Region Halland i samverkan med Tillväxtverket, Energimyndigheten och
Vinnova. Övriga partners är ALMI Företagsparnter, SiSP (Swedish Incubators & Science Parks), SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign), Innovatum, Jegrelius Forskningscenter, Högskolan i Halmstad och Halmstad kommun.

Sidan uppdaterad 2009-08-27