Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-02-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-02-19

Avgifter för utländska studenter


”Nedmontering av internationaliseringen”

Till nästa läsår, som startar höstterminen 2011, införs avgifter för utländska studenter om regeringen får som den vill. Avgifterna gäller för studenter utanför EU-/EES-området. Universitet och högskolor ska själva bestämma hur hög avgiften ska vara utifrån principen om full kostnadstäckning.
I dag överlämnar regeringen propositionen ”Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter” till riksdagen, i vilken föreslås att studenter som inte kommer från ett EU- eller EES-land ska betala avgifter för att studera i Sverige. Regeringens motivering till det nya systemet är att Sverige bör konkurrera genom att erbjuda utbildningar av hög kvalitet, inte genom att bjuda på gratis utbildning.

Högskolan i Halmstads ledning ser flera problem med ett avgiftssystem.

– Detta är en fullständig nedmontering av internationaliseringen av högre utbildning i landet. Det kommer att ta decennier att komma upp till nuvarande internationaliseringsgrad igen, säger Marita Hilliges, ordförande i utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad.

Ingen omställningstid alls


Att reformen införs så snabbt, redan till nästa läsår är också ett stort problem, menar Marita Hilliges. De svenska lärosätena får i princip ingen omställningstid alls.

– Vi kommer inte hinna vare sig planera eller genomföra tillräckliga marknadsföringsinsatser som lyfter fram Högskolan i Halmstads fördelar och kvaliteter. Sådan marknadsföring kommer att få en helt avgörande betydelse framgent, om man vill ha utländska studenter från andra länder än EU-länderna, säger hon.

Regeringens förslag innebär att universitet och högskolor själva ska bestämma hur hög avgiften ska vara utifrån principen om full kostnadstäckning. Samtidigt införs två stipendiesystem. Det ena riktar sig till studenter i de tolv länder som Sverige har långsiktigt biståndssamarbete med. Dessa stipendier kommer att administreras av Svenska institutet.

”Underdimensionerat stipendiesystem”


Det andra stipendiesystemet riktar sig till särskilt kvalificerade studenter. Pengarna kommer att fördelas till universitet och högskolor som därefter själva fördelar stipendierna till studenter.

– Stipendiesystemet är helt underdimensionerat. Jag är mycket oroad över konsekvenserna av detta förslag. Det är många som berörs och jag tror att det kommer att urholka den tekniska kompetensen i Sverige om vi inte lyckas rekrytera och attrahera utländsk kompetens i samma utsträckning, och det tror jag inte att vi kommer att kunna. Inte minst med tanke på att våra studieavgifter kommer att vara bland de högsta i världen, säger Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad.

– Vi kommer naturligtvis att göra allt vi kan nu för att det ska bli så bra som möjligt, understryker rektor.

LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2010-02-19