Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-04-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-04-23

Carina Ihlström Eriksson ny prorektor

Högskolestyrelsen har i dag utsett Carina Ihlström Eriksson till ny prorektor för lärosätet. Carina Ihlström Eriksson är docent i informatik och anställdes på Högskolan första gången 1995.
– Det ska bli spännande och roligt, framför allt att få arbeta med kvalitetsutveckling. Det gick väldigt bra för Högskolan i den senaste granskningen och det ska bli roligt att få ta ett steg till i den utvecklingen. Det händer också mycket annat på Högskolan nu och det ska bli spännande att få vara en del av det, säger Carina Ihlström Eriksson om sitt nya uppdrag.

Rektors ställföreträdare


Prorektor är rektors ställföreträdare och leder tillsammans med rektor den dagliga verksamheten på Högskolan. I Högskolan i Halmstads prorektorsuppdrag ingår frågor som rör kvalitetsutveckling, profileringsarbete, miljöfrågor, jämställdhet och mångfald.

Uppdraget omfattar 50 procent av en heltidsanställning och därutöver är prorektorn verksam vid Högskolan i Halmstad. Carina Ihlström Eriksson är docent i informatik och verksam vid Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik. Hon disputerade vid Göteborgs universitet 2004 på en avhandling (”The Evolution of a New(s) Genre”) som handlar om dagstidningars framväxt och utveckling på internet.

E-papper och teknik för äldre


Det är inom ämnet informatik som Carina Ihlström Eriksson har forskat och undervisat det senaste decenniet. Hon är labbledare för MI-labb (Människa och informationsteknologi) och leder flera framgångsrika och internationellt uppmärksammande forskningsprojekt som handlar om tillämpad informatikforskning och innovativ IT-användning i vardagslivet. Carina Ihlström Eriksson har skrivit åtskilliga forskningspublikationer. MI-labbs olika forskningsprojekt om så kallat e-papper och teknik för äldre är särskilt omskrivna och gruppen är mycket framgångsrik i att erhålla forskningsmedel.  

Själv varit student på Högskolan


Sin karriär på Högskolan i Halmstad inledde Carina Ihlström Eriksson redan på 1990-talet, då som student. 1995 började hon undervisa på lärosätet och har fortsatt med det sedan dess, bortsett från ett par års bortavaro hos andra arbetsgivare. Hon har också varit studierektor och har stor och mångårig erfarenhet från utbildning och utbildningsfrågor.

Vid sidan av prorektorsuppdraget kommer Carina Ihlström Eriksson att fortsätta att handleda sina två doktorander.

– Jag är också involverad i flera stora forskningsprojekt. Ett par av dem ska jag fortsätta att vara med i. De andra lämnar jag över till mina kolleger för att få utrymme för det nya uppdraget.   

Carina Ihlström Eriksson är 50 år och bosatt i Halmstad. Hon är gift med Roger och har fyra barn. Hon tillträder som prorektor den 1 juli, och uppdraget varar i första hand i tre år.

LENA LUNDÉN

Carina Ihström Eriksson blir ny prorektor på Högskolan i Halmstad från den 1 juli 2010.
Bild: IDA LÖVSTÅL
Sidan uppdaterad 2010-04-23