Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-09-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-09-08

Examensprojekt nominerat till prestigefull tekniktävling

Ett examensprojekt från Högskolan i Halmstad har nominerats till tävlingen Swedish Embedded Award. Priset delas ut i samband med tekniska mässan i oktober.  

Swedish Embedded Award är en nationell tävling om bästa nyutvecklade intelligenta inbyggda system. Bakom det nominerade bidraget från Högskolan i Halmstad står utvecklingsingenjörerna Elin Olsson och Andreas Lindblom. De har utvecklat en ny typ av dold brandvarnare.

Examensprojektet är ett av fem tävlingsbidrag i kategorin för studenter, där vinnaren förutom ära och diplom får ett stipendium på 50 000 kronor. Övriga tävlingsbidrag kommer från KTH i Stockholm, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping.

Priset delas ut för åttonde gången av branschorganisationen Svensk elektronik, KK-stiftelsen med konsortierna teknIQ – expertkompetens intelligenta produkter samt minST – expertkompetens mikro- och nanosystemteknik, i samarbete med tidningen Elektronik i Norden och Tekniska mässan.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

FAKTA
Nominerat examensprojekt från Högskolan i Halmstad

Projektnamn: Safire
Tävlande: Elin Olsson och Andreas Lindblom
I 80 procent av de fall där räddningstjänsten rycker ut saknas brandvarnare i bostaden där branden har uppstått. År 2009 omkom 118 personer i Sverige i bränder – merparten av dem hade överlevt om det hade funnits en fungerande brandvarnare.

Tidigare utveckling av brandvarnare har främst inriktats på att förbättra de komponenter som känner av rök och larmar vid brand. Men i de flesta fall har inte problemet legat i huruvida brandvarnaren fungerat eller inte som färdigmonterad, utan snarare att den inte funnits på plats alls. Brandvarnaren har i dessa fall tyvärr övergått till att bli ett irritationsobjekt då den exempelvis har reagerat på oset vid matlagning, tjutit och monterats ned, för att sedan falla i glömska. Ett annat stort problem är att det saknas strömförsörjning till brandvarnaren; batterierna tar slut och man glömmer att sätta i nya.

Projektgruppen har arbetat med användaren i fokus vid utvecklingen av en ny brandvarnare, Safire, för att eliminera orsakerna till att man har en icke fungerande brandvarnare i bostaden. Safire är en unik lösning som kombinerar hög säkerhet med enkelt användande. Dessutom har den en design som gynnar helhetsintrycket och förstärker säkerheten.

Produktens utformning och monteringsegenskaper är skapade för att öka användandet av brandvarnare och därmed ökar även möjligheterna till att ha en säker, pålitlig och fungerande brandvarnare i hemmet.

Elin Olssons och Andreas Lindbloms examensprojekt är ett av nominerade bidragen till Swedish Embedded Award. Tidigare i år belönades de med ett så kallat Fåhréstipendium på 20 000 kronor för tredje bästa examensprojekt på utvecklingsingenjörsprogrammet.

Sidan uppdaterad 2010-09-08