Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-07-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-09-15

Fler än väntat medlemmar i Kåren

Hittills har 1 700 studenter valt att gå med i Halmstads studentkår. Målet var 1 000 medlemmar.
– Och det blir fler varje dag, säger kårordförande Madeleine Holgersson.

Den 1 juli försvann kårobligatoriet vid svenska lärosäten. Det innebär att det nu är frivilligt för studenter att vara med i en studentkår. Kåren i Halmstad hade tidigare 6 100 medlemmar och målsättningen var att 1 000 studenter skulle ansluta sig när det blev frivilligt. Men det blev alltså fler än så.  

– Det känns jättebra – det visar att många inser vad Kåren gör och vill stötta oss, säger Madeleine Holgersson.

Hon tror att nollningen har stor del i att många nya studenter har valt att bli medlemmar. Nollningen var öppen för alla de första tre dagarna, men för att få delta på alla tio nollningsdagar krävdes medlemskap i Kåren.

– Vi hade en mycket lyckad nollning. Nästan alla som var med på de inledande dagarna, ungefär 900, valde att bli medlemmar och vara med på hela nollningen, säger hon.

Bostäder är en viktig fråga för många studenter i samband med terminsstart. Hur är bostadsläget i Halmstad för nya studenter i år?

– Det har varit mycket prat om att det har varit svårt att få bostad, men trycket har inte varit större än vanligt vid terminsstart. När det gäller Kårens bostadsgaranti har alla som tog del av den nu fått ett förstahandskontrakt.

IDA LÖVSTÅL

Fotnot: Sedan denna sida publicerades har studentkåren tyvärr inte möjlighet att erbjuda bostadsgaranti längre, eftersom efterfrågan på bostäder ökat, samtidigt som tillgången på bostäder nu är mindre.

Sidan uppdaterad 2015-07-28