Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-01-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-01-12

Flexit främjar samhällsvetenskaplig forskning i företag

En disputerad sociolog i näringslivet hör kanske inte till vanligheterna? Särskilt om han eller hon titulerar sig forskare? Martin Berg är både disputerad sociolog och forskare till yrket. Det är något som webb- och strategibyrån Good Old i Malmö får nytta av de närmaste åren då Martin Berg ska jobba som forskare i företaget.
Det både pratas om och arbetas för att få ut flera forskare i näringslivet. Men då handlar det oftast om ingenjörer. Humanister och samhällsvetare i industrin är inte lika vanligt. Det vill Riksbankens jubileumsfond ändra på och gör just nu en särskild satsning – Flexit – för att forskare inom humaniora och samhällsvetenskap ska söka sig utanför akademin.
Brobyggare. Martin Berg är till vardags forskare i sociologi på Högskolan. Under tre år får webb- och strategibyrån Good Old i Malmö nytta av hans kunskaper då han ska jobba som forskare i företaget.
Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
En av dem som nappade direkt när Riksbankens jubileumsfonds utlysning kom i höstas, är Martin Berg, forskare i sociologi på Högskolan i Halmstad. Under tre år ska han vara tjänstledig från Högskolan och i stället jobba på webb- och strategibyrån Good Old i Malmö.

– Det här är precis det jag är intresserad av. Jag ska jobba som konsult och blir en del av Good Olds organisation, men jag får också jobba som forskare i företaget. Jag är med i organisationen men ändå lite utanför. Det är viktigt för att kunna bedriva forskning.

Vad är det med Facebook som lockar så många?


Good Old deltar å sin sida i Flexit eftersom man ville ha en forskares hjälp att ta reda på varför många ägnar så mycket tid åt Facebook och Twitter och andra former av interaktion på internet.

Till detta uppdrag är Martin Berg väl lämpad. Han har forskat om sociala medier, nätgemenskaper och bloggar. Att få använda sina kunskaper i rollen som forskare på ett företag, ser han mycket fram emot. Han betonar dock att det rör sig om ett ömsesidigt utbyte, som också gagnar Högskolan.

En viktig del i Flexit är att bygga broar mellan näringslivet och akademin, något som Högskolan i Halmstad redan är bra på, menar Martin Berg, som också hoppas att hans nya arbete ska gynna internt brobyggande på Högskolan. Ett fält som sociala medier knyter samman många olika ämnen och discipliner, inte minst behövs det för att skapa utbildningar som svarar mot näringslivets behov av kompetens inom området.   

Bloggar – framtidens forskningskommunikation?


Förutom det sedvanliga sättet att kommunicera forskning, i artiklar och andra publikationer, ska Martin Berg kontinuerligt blogga om sitt nya arbete och sin nya arbetsplats. Det känns helt naturligt och självklart med tanke på vad forskningen handlar om.

– Traditionell forskning om nätet är hopplöst, när forskning är klar har nätet byggts om flera gånger om.

Martin Berg börjar sitt nya jobb den 1 februari och det är lite svårt att sia om exakt vad han kommer att göra på föreget. En försiktig spekulation vågar han sig emellertid på.

– Värdera och granska annan forskning kanske, för att se hur de kan använda detta i företaget. Det är ett extremt nytänkande gäng som vill utvecklas och skapa bra förståelse för nätet. Det ska bli jättespännande och ger tuffa möjligheter till kreativitet. Jag kommer att komma med andra frågor än de är vana vid, och de kommer ställa andra frågor på mitt arbete, än jag är van vid.

LENA LUNDÉN

Fakta FLEXIT


Riksbankens Jubileumsfonds nya initiativ Flexit, ett postdoktoralt program för humanister och samhällsvetare, syftar till att förbättra kontakterna mellan universiteten och högskolorna och framför allt näringslivet. Namnet anspelar på den flexibilitet och rörlighet som förhoppningsvis kommer att öka om fler forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att söka sig utanför akademin.

Riksbankens jubileumsfond betalar 75 procent av forskarnas lön, företaget 25. De medverkande företagen är Ericsson, Good Old, IOGT-NTO, NCC och Västerbottens-Kuriren.

En postdoktoral medarbetare är någon som innehar en tillfällig forskningstjänst eller forskningsstipendium efter disputationen för att få möjlighet att bygga en egen forskningsprofil.

Sidan uppdaterad 2010-01-12