Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-01-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-01-28

Forskare får 5,5 miljoner kronor för att studera Scanias omställningsstrategier

Roland Ahlstrand, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, ingår i en forskargrupp som har fått 5,5 miljoner kronor av Vinnova. Tillsammans med forskare vid Malmö högskola ska han studera Scanias omställningsstrategier.
– Det är särskilt intressant att Scania har satsat på kompetensutveckling av sin personal i stället för uppsägningar, säger han.

När finanskrisen slog till hösten 2008 valde lastbilstillverkaren Scania en annorlunda strategi för att anpassa sig till konjunkturläget. I stället för att, som så många andra inom tillverkningsindustrin, varsla och säga upp personal valde man att satsa på vidareutbildning av sin personal.

– Under våren 2009 satsade företaget på kompetensutveckling av personalen. Varannan vecka fick en del arbetsplatsförlagd utbildning i Scanias produktionssystem och  arbetsorganisatoriska uppbyggnad, medan andra studerade på exempelvis Komvux. Satsningarna på kompetensutveckling har fortsatt under hösten, men är nu förlagd till morgonen, tre timmar, fyra dagar i veckan, säger Roland Ahlstrand.

Samverkan med Scania


Scanias personal har även gått ner i arbetstid och arbetat fyra dagar i veckan för 90 procent av lönen.
– Företaget och de fackliga organisationerna har dessutom slutit ett nytt avtal och förlängt tiden för konceptet. Det är en ovanlig åtgärd på svensk arbetsmarknad, säger Roland Ahlstrand.

De fyra forskarna ska nu i nära samarbete med Scania, följa företaget under tre år för att studera och analysera Scanias omställningsstrategier. Forskningsprojektet är flervetenskapligt och forskarna ansvarar för olika delområden: organisation och produktionssystem, aktörer och samverkan, samt kompetensutveckling och lärande, där mångfald och jämställdhetsaspekter är centrala i analysen av Scanias strategi.

Speciellt produktionssystem


– Vi kommer till stora delar att studera Scanias fabrik i Oskarshamn, men även genomföra intervjuer med koncernledningen i Södertälje. Jag är intresserad av ledningens övergripande arbete och det sociala samspelet med fackföreningar, kunder, branschorganisationer och inte minst med de anställda, säger Roland Ahlstrand.

Scania har ett speciellt produktionssystem som har utvecklats i ett långvarigt samarbete med japanska Toyota. I systemet verkar tillit mellan ledning och personal vara centralt. En fråga som intresserar forskarna är vilken betydelse produktionssystemet har haft för att Scania har valt att behålla personal och satsa på kompetensutveckling under finanskrisen.

Försprång vid konjunkturvändning


– Scanias tanke med omställningsstrategin är nog att man ska stå starkare på lastbilsmarknaden i förhållande till konkurrenterna när konjunkturen vänder. Med en bättre utbildad personal och förbättrad organisation stärker företaget sin kapacitet att leverera med både hög kvalitet och relativt korta leveranstider. Man slipper starta om, rekrytera personal och få kvalitetsproblem, som ofta är förknippade med nyanställningar, och det finns chans att ta marknadsandelar. Det ska bli intressant att studera hur det går, säger Roland Ahlstrand.

Text och bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Fotnot. Roland Ahlstrand är verksam inom Högskolans forskningsmiljö CIEL, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning, och hans forskningsområde är bland annat organisationsförändring. De senaste åren har han studerat omställningar inom främst näringslivet.  De tre andra forskarna i projektgruppen är Per Sederblad, Sandra Jönsson och Tobias Schölin vid CTA, Centrum för arbetslivsforskning, Malmö högskola.

Roland Ahlstrand ska tillsammans med forskare i Malmö studera Scanias ovanliga sätt att tackla finanskrisen.

Sidan uppdaterad 2010-01-28