Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-05-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-05-28

Forskare på Högskolan får 2,4 miljoner till jämställdhetsprojekt

Linnea Gustafsson, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, har beviljats 2,4 miljoner kronor av Delegationen för jämställdhet i högskolan till projektet ”Genusmedveten kursvärdering”.
– Det är jätteroligt att det här bedöms vara ett viktigt projekt, säger Linnea Gustafsson.

Vid ett seminarium i Stockholm i går offentliggjordes vilka lärosäten som i år beviljats medel av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Sammanlagt delades 23 miljoner kronor ut. Av de 17 beviljade projekten fick Linnea Gustafssons ”Genusmedveten kursvärdering” näst mest pengar.

Ska utveckla kursvärderingar


Tillsammans med kollegor vid Uppsala universitet, Umeå universitet och Göteborgs universitet ska Linnea Gustafsson utveckla de kursvärderingar som görs efter att en kurs har avslutats. Syftet är att genusperspektivet ska tydliggöras i kursvärderingar och bättre integreras i styrdokument som till exempel kursplaner.

– De flesta lektorer och ledningsgrupper vet att man ska ha ett genusperspektiv på undervisningen, men det finns i dag inga verktyg för att utvärdera om man har haft det, säger projektledare Linnea Gustafsson.

Sveriges universitet och högskolor är skyldiga att genomföra kursvärderingar där studenterna får möjlighet att ta upp för- och nackdelar med kursen och ge förslag till förbättring och förändring. Kursvärderingarna är en del i lärosätenas kvalitetssäkringssystem.

Tydligare genusperspektiv


Hur universitet och högskolor följer upp och använder resultaten för att förbättra verksamheten ser i dag väldigt olika ut. Särskilt svårt har det varit att infoga genus- och jämställdhetsområdet i kursvärderingar och därmed också i uppföljningarna.

– Om genusperspektivet blir synligt och därmed möjligt att utvärdera för studenterna kan kvalitetsförbättringar av undervisningen på genus- och jämställdhetsområdet också ske, säger Linnea Gustafsson.

Projektet ”Genusmedveten kursvärdering” startar i september och kommer att pågå till juni 2012.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Linnea Gustafsson
Linnea Gustafssons projekt går ut på att studenternas kursvärderingar ska få ett tydligare genusperspektiv. Bild: IDA LÖVSTÅL
Sidan uppdaterad 2010-05-28