Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-09-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-09-30

Framtidens revision i fokus för nationell konferens

Hur ser framtiden ut inom området externredovisning och revision? Det var huvudfrågan för den fjärde nationella redovisningskonferensen som i år hölls på Högskolan i Halmstad. På konferensen deltog ett 100-tal forskare och yrkesverksamma.

Konferensen, som pågick den 30 september – 1 oktober, fokuserar på de förändringar som branschen står inför. Ett aktuellt exempel är den nya lagstiftningen om slopad revisionsplikt för små aktiebolag som träder i kraft den 1 november i år. Det innebär att ungefär 250 000 svenska företag själva kan välja om de ska fortsätta med traditionell revision eller inte.
     
– Detta berör många och är en viktig fråga som diskuteras under dagarna. Vad kommer det att utvecklas för praxis i framtiden? Vad innebär detta för företagen, revisionsbyråer och skattemyndigheten? säger Arne Söderbom, universitetslektor i företagsekonomi och en av konferensens arrangörer.

Anne Loft, professor vid Lunds universitet, var först ut bland konferensens föreläsare. Hon berättade om globaliseringens effekter inom området redovisning och revision.

Landets främsta forskare


På konferensen medverkade landets främsta forskare inom externredovisning och revision, samt yrkesverksamma på revisionsbyråer runt om i landet. En av dem är Claes Hamilton, revisor på Pricewaterhouse Coopers i Halmstad.
     
– Eftersom det är så nära tog jag chansen att komma hit, det är flera intressanta föreläsningar som jag vill lyssna på. Framför allt är jag intresserad av de nya regelverken och hur de kommer att förändra mycket inom branschen. Jag är till exempel nyfiken på vad akademin säger om IFRS-regelverket, som det har varit en del debatt om, säger han.

Första gången på en högskola


Den nationella redovisningskonferensen är den fjärde i ordningen och för första gången hölls den nu på en högskola. De tidigare konferenserna har hållits med två års mellanrum på Uppsala, Linköpings och Örebro universitet.
     
Den Svenska Revisionsakademin, som står bakom konferensen, bildades 2002 på initiativ av universitet och högskolor, de stora revisionsföretagen, offentliga aktörer och intressenter på kapitalmarknaden.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Claes Hamilton, revisor på Pricewaterhouse Coopers i Halmstad, är en av besökarna på konferensen.

Lars-Erik Löwdén, landshövding i Halland, invigde konferensen.

Sidan uppdaterad 2010-09-30