Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-12-09

Hallå där, Annelie Nordström ...

Härförleden var Annelie Nordström, ordförande i Kommunalarbetareförbundet, på Högskolan i Halmstad för att föreläsa för en grupp studenter på programmet Socialt arbete – ledning och organisering.

Varför är du här?


– Den här utbildningen är för kommande ledare i olika verksamheter inom välfärdssektorn, där vi har huvuddelen av våra medlemmar. Det känns angeläget att få tillfälle att prata med dessa studenter och det är jätteroligt att diskutera med dem.

Vad har du sagt till dem?


– Jag har försökt att beskriva hur jag ser på deras roll. Jag tycker att dessa blivande chefer är väldigt viktiga, och det är viktigt att de reflekterar över sin roll och över vad som är deras uppdrag. Då får de bättre förutsättningar att hjälpa sin personal att göra ett bra jobb. Som chef är det din sak att tydliggöra uppdraget så att medarbetarna vet vad som förväntas av dem och vad som är ett bra arbetsresultat. Men chefen måste också kräva av politiken att den är tydlig.

Varför är det viktigt?


– Det är inte chefens sak att ta på sig politikens uppdrag och bli ekonomins väktare, utan snarare brukarnas väktare. Jag anser att de hellre ska leda verksamhet så att de levererar det brukaren behöver än att känna superansvar för att hålla budget. Det tror jag var lite provocerande. Men jag vill att de reflekterar över leveransperspektivet. Ska man vara trogen uppåt, och hålla budget, eller neråt och leverera det som brukaren – kunden – behöver? Det är inte alltid man som chef kan vara båda delar. Vad händer om de väljer att hålla budget men inte kan leverera? Varför ska de som chefer ta på sig det och riskera att hängas ut i medierna? Då är det bättre att säga: ”tyvärr, vi överskred budget, men vi har levererat”!

Hur svarar Högskolans utbildning mot de krav och förutsättningar som finns, tycker du?


– Det är en jätteviktig utbildning och den är unik i landet. Vi supportar verkligen det här initiativet, och medverkar gärna. Det är jättekul att det finns en utbildning där våra medlemmar får en karriärmöjlighet, en utbildning där det uppskattas att man har varit – eller är – yrkesverksam. Vi ska försöka följa studenterna och se vart de tar vägen när de slutar.

Du har själv varit chef i kommunal verksamhet?


– Ja, det är lite ovanligt att ha den bakgrunden som fackföreningsperson. Jag har jobbat som personalchef i många år, och har det perspektivet också. Det tror jag är en fördel.

Det är inte första gången som du är på Högskolan i Halmstad?


– Förutom att jag medverkade förra året i den här utbildningen, har Halmstad en särskild plats i mitt hjärta. Jag kommer härifrån och min pappa jobbade i de här lokalerna innan det blev högskola. Jag var också ledamot i den allra första linjenämnden som fanns, den för förskollärarutbildningen. Jag jobbade i barnomsorgen då – det var 1976 – och tyckte att det var en jättebra idé att Halmstad skulle få en högskola, även om jag fick jobba lite grand i motvind för det inom LO-kollektivet.

LENA LUNDÉN

Annelie Nordström är förbundsordförande i Kommunalarbetareförbundet. För ett tag sedan föreläste hon för studenter på programmet Socialt arbete – ledning och organisering på Högskolan. Men redan för 36 år sedan knöts hennes första kontakter med Högskolan då hon som yrkesverksam inom barnomsorgen var ledamot i dåvarande linjenämnden för förskollärarutbildningen.
Bild: ANDERS PETERSSON
Sidan uppdaterad 2010-12-09