Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-05-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-05-18

Halmstadsforskare ger ut

bok om hälsa och livsstil

God hälsa beror inte på slumpen utan på hur vi väljer att leva. Det har 25 forskare på Högskolan i Halmstad tagit fasta på och tillsammans författat en bok om hur människan med egen kraft kan påverka sin hälsa i positiv riktning.

Forskning visar att människors ohälsa och de flesta kroniska sjukdomar till stor del beror på ohälsosam livsstil. Eftersom vanor och beteenden är inlärda kan vi också förändra dem med egen kraft – även om det inte alltid är så enkelt som det låter.

– Många vanor är djupt rotade i strukturella förhållanden, som klass, etnicitet och funktionshinder. Men de flesta människor i vårt västerländska samhälle föds ändå med många möjligheter att styra de faktorer som vi vet påverkar vår hälsa. Det kan handla om att röra på sig, äta hyfsat bra mat, umgås med folk man gillar, vara måttlig med alkohol och undvika tobak, säger Lillemor Hallberg, gästprofessor i vårdvetenskap på Högskolan i Halmstad och redaktör för den nyutkomna boken ”Hälsa och livsstil – forskning och praktiska tillämpningar”.

Många infallsvinklar
I boken visar 25 författare, alla lärare/forskare på Högskolan i Halmstad, hur människor själva kan påverka sin hälsa i positiv riktning genom en hälsofrämjande livsstil. Författarna representerar ett flertal discipliner, exempelvis idrottspsykologi, sociologi, folkhälsovetenskap, handikappvetenskap och omvårdnad. De 18 kapitlen ger olika infallsvinklar på vad forskningen säger om sambandet mellan livsstil och hälsa. Bland annat beskrivs kostens roll, fysisk aktivitet, tobak, munhälsa, hälsa och funktionshinder, humor samt det sociala livets betydelse.

Fokuserar på det friska


Lillemor Hallberg pekar just på hälsans komplexitet.

– Sjukdom och ohälsa orsakas av en massa samverkande faktorer – vi vill se till hela bredden. Här skiljer sig vår bok från många av de ”må bra”-böcker som finns på marknaden. Vi tar ett brett grepp och allt bygger på egna och andra forskares forskningsresultat, säger Lillemor Hallberg och fortsätter:

– En viktig utgångspunkt för oss har också varit att fokusera på hälsa snarare än sjukdom. Vi vill lyfta fram de faktorer som får oss att må bra och som enligt forskningen främjar hälsan, ett så kallat salutogent perspektiv.

Samlar Högskolans hälsoforskning
Idén till boken föddes 2009 när två av Högskolans forskargrupper slogs ihop till en större – CVHI, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott.

– Vi ville sammanfatta vår hälsoforskning i en lärobok. När jag läser boken i dag blir jag imponerad av hur mycket kunskap om hälsa och livsstilsfrågor som finns inom Högskolans väggar. Det är första gången den presenteras på det här sättet, säger Lillemor Hallberg.

Boken vänder sig i första hand till studenter inom hälsorelaterade ämnen, men även till alla andra som är intresserade av hälso- och livsstilsfrågor.

IDA LÖVSTÅL

Lillemor Hallberg
Lillemor Hallberg är redaktör för den nyutkomna boken "Hälsa och livsstil – forskning och praktiska tillämpningar".
Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
Sidan uppdaterad 2010-05-18