Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-10-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-10-20

Halmstadsstudent vann Innovation Camp

Hur kan man stoppa spridningen av könssjukdomar? Den frågan fick de tävlande besvara i Innovation Camp, som nyligen gick av stapeln i Linköping. Anna Hulander, som läser folkhälsovetenskap på Högskolan i Halmstad, var en av segrarna.

De 35 tävlingsdeltagarna, som har olika bakgrund och kommer från olika delar av Sverige, tävlade gruppvis. Varje grupp fick 24 timmar på sig att ta fram kreativa idéer kring hur man kan stoppa könssjukdomar och främja sexuell hälsa.

Reklam för kondomanvändning
Efter ett intensivt dygn tog Anna Hulanders grupp hem segern. De hade då ett förslag på hur man kan få unga vuxna att använda kondom.  

– Vi gjorde en reklamfilm, Våga fråga, där vi förde fram positiva attityder kring kondomanvändning. Min kandidatuppsats handlar om just attityder kring kondomanvändning och i filmen utgick vi från mina resultat, säger Anna Hulander.

Anna Hulander har bland annat gjort en enkätundersökning bland högskolestudenter, som visade att nio av tio skulle svara ”ja” på frågan om att använda kondom. Något gruppen valde att lyfta i filmen.

– Många ungdomar vill använda kondom, men upplever det svårt att ställa frågan. Om man vet att så många är positiva tror jag att fler skulle våga. Det handlar om att avdramatisera det, säger hon.

Vill jobba med sexuell hälsa
Anna Hulander är engagerad i studentföreningen Pleasure, som arbetar för att främja sexuell hälsa bland studenter på Högskolan i Halmstad. Efter examen hoppas hon på ett arbete inom området sexuell hälsa. Hon tror att hon kommer att få nytta av erfarenheterna från Innovation Camp.

– Det kändes bra att kunna använda resultaten från min uppsats – det var själva tanken när jag gjorde den. Det var en spännande tävling och kul att uppleva hur en grupp på så kort tid kan få fram något bra, säger hon.

Innovation Camp arrangerades av Adlongruppen, som är ett samarbete mellan sju landsting och Region Halland kring hiv, aids och sexuellt överförbara infektioner, i samarbete med Mission 24 och Urban Lifestyle.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Anna Hulander var en av vinnarna i tävlingen Innovation Camp.

Sidan uppdaterad 2010-10-20