Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-06-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-06-29

Högskolan ansöker om lärarexamina

Högskolan i Halmstad lämnade i förra veckan in ansökningar om examensrättigheter till lärarutbildningen till Högskoleverket. Ansökan gäller rätten att examinera förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

I slutet av april fattade riksdagen beslut om att hösten 2011 ersätta dagens lärarexamen med fyra nya lärarexamina i Sverige: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Förändringarna innebär att de lärosäten som vill ge lärarutbildningar måste ansöka om nya examenstillstånd hos Högskoleverket. Ansökningarna skulle lämnas senast den 28 juni.

Högskolan i Halmstad har lämnat in fem ansökningar om examenstillstånd:

  • förskollärareexamen
  • grundlärarexamen, inriktning förskoleklass–årskurs 3
  • grundlärarexamen, inriktning årskurs 4–6
  • ämneslärarexamen, inriktning årskurs 7–9 i biologi, engelska, fysik, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionsvetenskap, samhällskunskap samt svenska
  • ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan i engelska, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, religionsvetenskap, samhällskunskap samt svenska.

Intensivt arbete
På Sektionen för lärarutbildning har det arbetats intensivt med ansökningarna i ett par månaders tid. Arbetsgrupper har jobbat parallellt och materialet har sammanställts av sektionschef Lisbeth Ranagården och Anders Persson, ordförande i lärarutbildningsnämnden. Sektionssekreterare Ulla Palmqvist har hållit ihop de praktiska trådarna.

– Det har gått väldigt bra och alla har gjort ett mycket bra jobb. Det var en stor utmaning med tanke på att många var inblandade och det var så kort om tid, säger Lisbeth Ranagården.

Väl rustad
Den nya lärarutbildningen innebär förändringar av både struktur och innehåll. Enligt Lisbeth Ranagården och Anders Persson är Högskolan väl förberedd och de tror att chanserna att få igenom ansökningarna är goda.

– Vi har vetat länge vad som har varit på gång och har de senaste åren gjort förändringar som ligger i linje med den nya lärarutbildningen, som beslutades 2010. Vi har till exempel satsat på fler disputerade lärare, betonat lärarutbildningen som yrkesutbildning på vetenskaplig grund och utökat vårt samarbete med kommuner och skolor, säger Anders Persson.

Nästa steg är att sakkunniga, utsedda av Högskolverket, ska granska ansökningarna och intervjua nyckelpersoner. Beslut väntas den 15 december. Den nya lärarutbildningen ska starta hösten 2011.

Text och bilder: IDA LÖVSTÅL

Fotnot. Hösten 2010 startar nuvarande lärarutbildning som vanligt och den kommer sedan att gå parallellt med den nya. Förändringarna berör endast de studenter som börjar läsa från hösten 2011.

Anders Persson och Lisbeth Ranagården har sammanställt ansökningarna.

Sidan uppdaterad 2010-06-29