Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-10-29

Högskolan får 8,3 miljoner för forskningsprojekt

Hur kan rekrytering, coachning och personalutbildning utformas så att den innovativa förmågan i snabbväxande företag behålls och till och med ökar? Och vad utmärker företag som direkt ser världsmarknaden som sin bas när de startas, så kallade born globalföretag?
Det kan forskare vid Högskolan i Halmstad nu ta reda på mer om tack vare finansiering från KK-stiftelsen om sammanlagt 8,3 miljoner kronor. I båda forskningsprojekten sker ett nära samarbete med näringslivet, till exempel Getinge Group AB och HMS AB, som också stöder forskningen med flera miljoner kronor.

I snabbväxande företag, som växer av sig själva eller genom uppköp, kan den innovativa förmågan försvagas eftersom organisationen kan bli mer trögrörlig eller genom att en annan organisationskultur kommer till.

Kan strategisk satsning på personal stärka den innovativa förmågan?


I projektet ”Strategic Human Resource Management for Increased Entrepreneurship and Innovation Performance” ska en grupp forskare vid Högskolan i Halmstad undersöka hur så kallad human resource management, exempelvis rekrytering, coachning och personalutbildning, kan utformas så att den innovativa förmågan behålls eller till och med ökar i sådana företag. De ska bland annat kartlägga ett antal företag och ta fram förslag till förändringar inom human resource management-området och system för att hantera dessa förändringar.

– Vi vet att innovationer leder till tillväxt, och vi vill se hur man kan stödja att tillväxt också i sin tur kan leda till fler innovationer, säger Jonas Rundquist, doktor i industriell organisation och projektledare för det nya forskningsprojektet.

Forskning i samproduktion med Getinge Group och HMS


Projektet, som är treårigt, ska drivas i samproduktion mellan forskare vid Högskolan och företagen Getinge Group AB och HMS AB. KK-stiftelsen har beviljat projektmedel om 4,3 miljoner kronor och de båda företagen ställer upp med drygt 5 miljoner kronor.

Finansieringen ger Högskolan möjlighet att nu starta den forskarutbildning i innovationsvetenskap som Högskolan fick examensrättighet till i somras.

– Det innebär att vi kan ha två externt finansierade doktorander som blir de första att påbörja vår egen forskarutbildning, säger Jonas Rundquist.

Världen nästa för born globalföretag


Det andra projektet ”Born Globals – an Innovative Approach to Business Creation in International Networks” får drygt fyra miljoner kronor från KK-stiftelsen och handlar om företag som redan vid starten ser hela världen som bas för sin verksamhet.

– I stället för att erbjuda sina produkter eller tjänster lokalt, söker de sig ut i världen. Genom att på ett innovativt sätt utnyttja resurser i nätverk med strategiska partner uppnår företagen en stark tillväxt med en relativt liten egen resursbas, säger Svante Andersson, professor i företagsekonomi och projektledare för born globalprojektet.

Företagen satsar flera miljoner i projektet


Tillsammans med företagen Absolent, Axelent, Bufab, Camp Scandinavia och Keback ska forskargruppen studera hur företagen genom relationer och lärdomar från aktörer på andra marknader, till exempel i internationella miljöer, kan utveckla sina produkter och sin verksamhet och också utveckla strategier för en fortsatt internationell tillväxt. Även i detta projekt går företagen in med finansiering motsvarande den som KK-stiftelsen ger.

– Born globalföretagen kan utgöra en förebild för hur den ökade globalisering kan ses som en möjlighet för olika organisationer att utveckla sin verksamhet, säger Svante Andersson.

LENA LUNDÉN

Jonas Rundquist ska i ett nytt forskningsprojekt ta reda på hur rekrytering, coachning och personalutbildning bäst utformas så att den innovativa förmågan i snabbväxande företag behålls. Forskningen sker tillsammans med företagen Getinge Group AB och HMS AB.
Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
Svante Andersson forskar om så kallade born globalföretag. Dessa företag ser direkt världsmarknaden som sin bas när de startas. Tack vare ett anslag från KK-stiftelsen kan Svante Andersson nu tillsammans med ett antal företag fördjupa kunskaperna om hur företagen kan bli ännu mer innovativa.
Bild: PATRIK LEONARDSSON
Sidan uppdaterad 2014-12-18