Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-03-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-03-08

Högskolan ger kurser inom förskolelyftet

Högskolan i Halmstad kommer via Sektionen för lärarutbildning att ge utbildningar inom ramen för förskolelyftet under höstterminen 2010 och vårterminen 2011. Det står klart sedan Skolverket meddelat att man köper Högskolans kurser.

– Vi är mycket glada för Skolverkets besked då det finns en stor efterfrågan på fortbildning för yrkesverksamma förskollärare och barnskötare i RUC:s sju samverkanskommuner, säger Heléne Pettersson Jangen, utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Högskolan i Halmstad.

Kurser för förskollärare och barnskötare


Högskolan i Halmstad planerar två kurser som ges både höstterminen 2010 och vårterminen 2011. En kurs riktar sig till förskollärare och omfattar 15 högskolepoäng och är på halvfart. Den andra är på 7,5 högskolepoäng, ges på kvartsfart och riktar sig till barnskötare. Båda kurserna heter ”Kommunikation, språk- och matematikutveckling genom lek, samspel och estetiska lärprocesser”.

Stimulera språk och matematikutveckling


Förskolelyftet är en satsning på fortbildning för personal i förskolan. Utbildningssatsningen ska pedagogiskt stödja barns språkliga och matematiska utveckling. Tanken är att förskolan i större utsträckning än i dag ska ge tidig pedagogisk stimulans inom språk- och matematikområdet utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå, behov och förutsättningar.

Tre grupper berörs av förskolelyftet: barnskötare eller personal med motsvarande arbetsuppgifter, förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar. Förskolelyftet omfattar totalt 600 miljoner kronor under åren 2009 till 2011.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Sidan uppdaterad 2010-03-08