Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-12-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-12-14

Högskolan i Halmstad får utfärda den nya förskollärarexamen

Högskolan i Halmstad får rätt att utfärda den nya förskollärarexamen. Det beskedet lämnar Högskoleverket i dag.

– Det känns verkligen jättehärligt! Vi har väntat och hoppats. I hela landet finns ett stort behov av förskollärare och då är det roligt att Högskolan i Halmstad får examensrätten till den nya förskollärarutbildningen, säger Lisbeth Ranagården, chef för Sektionen för lärarutbildning, och ansvarig för utbildningen på Högskolan.

Högskolan i Halmstad lämnade i somras in ansökningar om examensrättigheter till den nya lärarutbildningen till Högskoleverket. Högskolans ansökningar gällde rätten att examinera förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

Alla behövde söka nya rättigheter


Bakgrunden är riksdagens beslut i april i år om att hösten 2011 ersätta dagens lärarexamen med fyra nya lärarexamina i Sverige: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Förändringarna innebar att de lärosäten som vill ge lärarutbildningar måste ansöka om nya examenstillstånd hos Högskoleverket.

– Detta är jätteroligt. Förskollärarutbildningen är mycket viktig för hela Högskolan – och för regionen. Det ska bli spännande att se hur det utvecklas framöver, säger Romulo Enmark, Högskolan i Halmstads rektor.

13 av 22 beviljade


Av 22 lärosäten som ansökte om examenstillstånd för förskollärarexamen beviljades 13. Bedömargruppen ger gott betyg åt Högskolan i Halmstad med kriteriet ”tillfredsställande” på samtliga bedömarpunkter utom en.

– När det gäller ”utbildningsmiljö” är det precis det som vi själva har uppmärksammat att vi måste bli starkare på att knyta ihop vår forskning och vi har lagt en strategi för hur vi ska utveckla detta område, säger Lisbeth Ranagården.

Bakom Högskolans ansökan ligger ett omfattande arbete som har pågått sedan hösten 2009 och som har involverat merparten av de anställda vid Sektionen för lärarutbildning.

– Arbetet intensifierades under våren och ansökan skickades in precis dagarna före midsommar i år. Därför känns det naturligtvis väldigt roligt och skönt att vi fick den nya rättigheten. Nu hoppas vi bara på att få de andra ansökningarna beviljade också, säger Lisbeth Ranagården.

Nya utbildningen startar nästa höst


Den nya förskollärarutbildningen startar hösten 2011 och omfattar precis som i dag 3,5 år. Den största skillnaden jämfört med i dag är att studenterna inte kommer att välja en viss inriktning, utan att alla går samma utbildning. Fokus ligger på förskoleålderns pedagogik, estetiska lärprocesser och rörelse men också hur de yngre barnens läs- och skrivinlärning går till såväl som hur den matematiska utvecklingen ser ut för den här åldersgruppen.

Högskolan i Halmstad kommer inom kort att ta fram informationsmaterial om den nya utbildningen och också presentera den på Högskolans öppet hus den 4–5 mars nästa år inför ansökningstillfället för höstens utbildningar.

Nästa besked på fredag


Besked om examenstillstånd för grundlärarexamen väntas på fredag den 17 december och för ämneslärarexamen den 18 januari nästa år.

LENA LUNDÉN

Högskolan i Halmstad får rätt att examinera förskollärare i den nya förskollärarutbildningen.
Bild: IDA LÖVSTÅL
Sidan uppdaterad 2010-12-14