Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-06-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-06-30

Högskolan i Halmstad får utfärda doktorsexamen

Högskolan i Halmstad får rätt att utfärda doktorsexamen. Det beskedet lämnade Högskoleverket nyligen till en strålande glad rektor.

– Detta skrivs in i Hallands historia. Det är en milstolpe för oss och betyder så oerhört mycket för vårt lärosäte, säger rektor Romulo Enmark efter att ha fått den glada nyheten.

Genom beslutet att Högskolan i Halmstad får rätten att examinera doktorer och självständigt bedriva forskarutbildning, får Högskolan en annan status.

– Detta är en av de allra viktigaste – om inte den viktigaste – händelserna i Högskolans historia. Högskolan i Halmstad blir nu någonting annat. Ett litet specialiserat universitet även om vi i Sverige stolt kommer att behålla vår beteckning högskola. Vår attraktionsgrad som forskningsinstitution ökar. Jag är säker på att vi kommer att få lättare att attrahera framstående forskare och lärare i framtiden, säger Romulo Enmark.

Viktigt för profilen


Det viktigaste, enligt rektor, är emellertid att Högskolan genom dessa rättigheter nu får en stabil grund för det fortsatta profileringsarbetet. Högskolan i Halmstad vill bli ett lärosäte som genom sin speciella verksamhet är känt i internationella sammanhang.

Det var i mars i år som Högskolan lämnade in tre ansökningar till Högskoleverket om rätten att få utfärda doktorsexamen. En rättighet som hittills har varit förbehållen universitet samt högskolor med så kallat vetenskapsområde. Regeringen öppnade emellertid för andra lärosäten att söka examensrättighet inom ett begränsat profilområde, vilket Högskolan i Halmstad var först att göra.
  

Profilområdena informationsteknologi och innovationsvetenskap godkändes


Den nya examensrättigheten för Högskolan i Halmstad gäller två av tre sökta områden: informationsteknologi och innovationsvetenskap.
  
Att examinera på forskarnivå innebär att Högskolan nu självständigt – utan hjälp från andra lärosäten med sådana rättigheter – kan utbilda forskare och utfärda doktorsexamen inom profilområdena informationsteknologi och innovationsvetenskap.
  
– Vi bedriver rätt mycket forskarutbildning redan, men har behövt ta hjälp av andra högskolor och universitet i de formella delarna kring till exempel handledning och forskarutbildningsplaner, samt naturligtvis själva examinationen. Nu kan vi skapa en egen organisation för detta efter våra egna förutsättningar och på ett sätt som ligger i linje med vår profil, säger Romulo Enmark.

Gynnar rekryteringen


Rektor tror också att studenter väger in möjligheter att studera vidare på avancerad och forskarutbildningsnivå, när de ska välja högskola. Likaså kan man hoppas att forskningsråd och andra finansiärer framgent kommer att se ännu mer av Högskolan i Halmstad.
  
– Vårt anseende ökar. Det är ingen hemlighet att det är lärosäten med detta slags förutsättningar som skördar mest framgångar i medelstilldelning.

Ny ansökan om hälsovetenskap efter sommaren


Högskolan lämnade även in en tredje ansökan som gällde området hälsovetenskap.

– Den avslogs dessvärre med motiveringen att området inte är tillräckligt tydligt avgränsat och att de delar som ingår inte stödjer varandra på ett tillräckligt övertygande sätt. Det innebär dock inte slutet på den historien. Tvärtom. Redan efter sommaren inleder vi arbetet med att ta fram en ny ansökan efter att ha analyserat varför vi fick avslag, säger Romulo Enmark.

Fakultetsnämnd inrättas


Denna historiska händelse får också organisatoriska konsekvenser för Högskolan internt. En fakultetsnämndsorganisation ska inrättas som bland annat ska ta hand om administration och organisering av forskarutbildningen.

LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2010-06-30