Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-11-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-11-01

Högskolan i Halmstad medlem i prestigefyllt europeiskt universitetssamarbete

Högskolan i Halmstad har fått sin ansökan om medlemskap i European University Association, EUA, godkänd. EUA är ett europeiskt forum för lärosäten i 46 länder och ger medlemmarna en unik möjlighet att samarbeta och hålla sig à jour med de senaste trenderna inom högre utbildning och forskning.

– Det är prestigefullt att vi nu får vara med i EUA. Det ger oss en annan status och möjligheter att vara med och påverka och driva utvecklingen tillsammans med de stora lärosätena på en internationell arena, säger rektor Romulo Enmark.

Uppfyller kraven med råge


EUA har två grundkriterier för medlemskap. Det ena är att lärosätet bedriver utbildning på minst två av utbildningsnivåerna. Det andra kriteriet är att lärosätet har ett väl fungerandet kvalitetssystem.

– Vi uppfyller med råge båda dessa krav. Vi bedriver utbildning på alla tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och i somras fick vi forskarutbildningsrättigheter inom två områden. Tidigare i år fick vi högsta betyg för vårt kvalitetssystem, säger Romulo Enmark.

Medlemskapet i EUA är inte minst viktigt nu när svenska högskolor och universitet från och med nästa år måste ta betalt av utländska studenter från länder utanför EU och EES.

– I de sammanhangen måste vi använda begreppet ”University” om vi över huvud taget ska ha en chans att konkurrera om de studenter som kan tänka sig att betala 130 000 kronor, eller mer, för att komma till Sverige och studera. Genom medlemskapet i EUA är vi, med europeiska ögon, ett ”University”.

"Går upp en nivå"


Också på hemmaplan är medlemskapet ett erkännande. Enligt rektor Romulo Enmark blir Högskolan i Halmstad något nytt och ”går upp en nivå”.

– Vi är ett litet specialiserat universitet även om vi naturligtvis inte kommer att kalla oss Halmstads universitet i Sverige. Det är däremot ett begrepp som beskriver vår verksamhet och som visar att den håller hög kvalitet.    

Lärosäten som uppfyller kriterierna kan ansöka om medlemskap i EUA. Till sin ansökan kunde Högskolan i Halmstad bifoga ett rekommendationsbrev från Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Beslutet om medlemskap togs i mitten av oktober av EUA Council. Denna gång upptogs tolv nya medlemmar, varav Högskolan i Halmstad var den enda svenska.

Enda svenska lärosätet denna gång


Bengt Karlsson, generalsekreterare på SUHF, är mycket glad över att Högskolan i Halmstad nu finns med i det europeiska samarbetet.

– Det är mycket glädjande att ytterligare ett svenskt lärosäte finns med i EUA. Som lärosäte har man stor nytta av att vara med. Man deltar i arbetsgrupper och får vara med i diskussionen om Europas utbildningssystem.

LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2010-11-01