Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-07-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-07-07

Högskolan inleder nya utbyten med Ghana och Peru

Högskolan i Halmstad har fått 1 025 000 kronor för att under det kommande läsåret genomföra student- och lärarutbyten med lärosäten i utvecklingsländer. Pengarna kommer från det Sidafinansierade Linnaeus-Palmeprogrammet.

Det är fyra projekt på Sektionen för ekonomi och teknik som i år har beviljats pengar för utbyten med universitet i Brasilien, Peru och Ghana. Totalt ansökte Högskolan om finansiering för nio projekt.

– Utbytet är upplagt i tre steg. Det första året kan man söka pengar till en planeringsresa, därefter till lärarutbyten och det tredje året kan man få finansiering till både student- och lärarutbyten, berättar Bengt Dahlqvist, som är kontaktperson för Linnaeus-Palme på internationella avdelningen på Högskolan.

De två projekt som rör Brasilien har varit i gång i några år och här sker utbyten med både lärare och studenter.

Ghana och Peru
Samarbetet med Ghana startade förra året, då Gabriel Baffour Awuah, docent i marknadsföring, och Bengt Dahlqvist besökte ett universitet under en planeringsresa. Projektet har nu fått ytterligare finansiering och under nästa läsår inleds ett lärarutbyte med en lärare från vardera land.

En annan nyhet är ett samarbete med ett universitet i Peru. I november besöker Roger Lindegren, universitetslektor i kemi, och Marie Mattsson, docent i miljövetenskap, universitetet på en planeringsresa. De ska då möta lärare och forskare inom kemi och miljövetenskap samt besöka några av de platser i norra Peru där universitetet bedriver forskning. Förhoppningen är att resan ska bana väg för både lärar- och studentutbyten.

Kurser på spanska
– Vi har många studenter med bra kunskaper i spanska och jag hoppas att de på sikt ska kunna åka till Peru och läsa kurser inom miljöområdet på spanska. Förhoppningsvis kan samarbetet också leda till att studenter får möjlighet att göra examensarbeten kopplade till universitetets forskning, säger Roger Lindegren.

Högskolan har nyligen även slutit samarbetsavtal inom bland annat miljövetenskap med två universitet i Colombia. På sikt hoppas Roger Lindegren på fler samarbeten i denna del av världen.

– Miljöarbete i länder som Peru och Colombia har delvis andra utgångspunkter än hos oss. Här finns mycket att lära. Vi har olika förutsättningar vad gäller klimat, natur och historia och har skilda kulturer och förhållningssätt, säger han.

IDA LÖVSTÅL

FAKTA / Beviljade projekt på Högskolan i Halmstad inom ramen för programmet Linnaeus-Palme:

  • Utbyte inom marknadsföring med Universidade Regional de Blumenau i Brasilien (534 000 kronor)
  • Utbyte inom miljövetenskap med UNIVATES i Brasilien (361 000 kronor)
  • Utbyte inom miljövetenskap/kemi med Pontificia Universidad Católica del Perú i Peru (80 000 kronor)
  • Utbyte inom marknadsföring med University of Education, Winnebra i Ghana (50 000 kronor)
FAKTA / Linneaus-Palme
Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor. Programmet syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer. Utgångspunkten är att ett Linnaeus-Palme-projekt ska vara till ömsesidig nytta för båda parter, och inte ha biståndskaraktär. Projekt kan beviljas stöd upp till åtta år.  
Sidan uppdaterad 2010-07-07