Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-10-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-10-05

Högskolans nya professor studerar processer

Han kom som tolvåring till Sverige från Belgrad. Började plugga till civilingenjör på Linköpings universitet när det var alldeles nytt. Efter två år insåg han att teknisk fysik inte var något för honom och sadlade om. Via bland annat dammsugarförsäljning och officersutbildning, återupptog han studierna tio år senare, nu i företagsekonomi. Han heter Mike Danilovic och är ny professor på Högskolan i Halmstad.

Mike Danilovic säger att han har haft stor nytta av de två åren på ingenjörsutbildningen i sitt forskningsarbete. Även om han är företagsekonom har forskningen till största del handlat om högteknologiska företag och produkter, och om samverkan med näringslivet.

– Jag är intresserad av teknik och hur företag utvecklar och tar fram komplexa system, det vill säga av innovationsprocessen, från idé till kommersialisering. För att ta fram högteknologiska produkter krävs att man samverkar. Både internt på ett företag, men också med kunder och leverantörer. Innovation är en fråga om interaktion mellan olika aktörer. Jag försöker förstå dynamiken i processerna och beskriva det, säger Mike Danilovic om sitt forskningsintresse.

Empirisk närhet – att vara nära det man studerar


Mike Danilovic är professor i industriell organisation med inriktning på innovation och ”technology management”. Han var tidigare professor i företagsekonomi på Internationella handelshögskolan i Jönköping. Flytten till Halmstad innebär att forskningen nu fokuserar mer på innovationsfrågor där ekonomer, tekniker och naturvetare samverkar. En gemensam nämnare finns det dock i hans båda ämnen, interaktionen mellan aktörer och närheten till de företag som studeras.

– Att jobba företagsnära har alltid varit naturligt och självklart för mig. Både industriell organisation och företagsekonomi är tillämpade områden. Det är mer praktiska ämnen än teoretiska. Vi lånar teorier från andra områden för att analysera, beskriva och förstå komplexa fenomen som vi studerar i verkligheten. Och det är företagens verklighet det handlar om. För att förstå ett företags problem måste du vara nära. Du måste veta hur de jobbar och vilka deras förutsättningar är. Det kan du inte enbart läsa dig till. Du måste vara där, se och observera, ibland till och med påverka för att förstå vad som händer. Annars kan du inte, som forskare, hjälpa till att utveckla eller förändra.

Det Mike Danilovic beskriver kallas ibland aktionsforskning. Det betyder att forskaren aktivt deltar i sitt forskningsprojekt, ofta till och med i uttalat syfte att påverka. Själv har han varit med och påverkat företag som Ericsson, Volvo, ABB Robotics, Scania, Whirlpool och Saab Aerospace genom att försöka få företagen att förstå och förändra sina rutiner, sin organisation och sitt arbetssätt.

– Jag var till och med anställd på Saab under en tid som förändringsagent med uppdrag att förändra.

Samarbete nyckeln till framgång


Det är inte bara stora multinationella företag vars arbetsorganisation och strukturer Mike Danilovic har hjälpt att utveckla. Han ger exempel där han tillsammans med mindre tillverkande företag kommit fram till hur företagen måste förändra sina strategier och samarbeta (mer) med varandra och med sina underleverantörer.

– Ett exempel är ett företag som började utveckla en ny typ av fiskebåt ihop med sina underleverantörer. De utnyttjade sin kunskap och kompetens tillsammans i en gemensam utvecklingsprocess. I stället för att bara leverera delar till en båt, levererar nu underleverantörerna tekniska system.

Viss distans krävs för att kunna göra fullgöra sitt uppdrag som ”förändringsagent” eller forskare. Det är en balansgång mellan att vara nära men inte för nära, att inte riskera att bli vare sig hemmablind eller för distanserad.

– Som forskare reflekterar jag över det jag ser och försöker förmedla det. Det är dynamiken mellan närhet och distans som är utmaningen. Är du för nära och för involverad kanske du inte ser och förstår det som sker, just för att du är för nära. Har du för stor distans, ja, då ser du inte för att du inte kommer människorna som du försöker förstå tillräckligt inpå livet.

Har studerat hemligt militärt projekt – på nära håll


Mike Danilovic har inte haft några problem att få komma företagen inpå livet. Han menar att forskarna i Sverige traditionellt sett har goda relationer med näringslivet. Företagen tar emot dem. Det finns en öppenhet i Sverige som inte finns i till exempel USA.

– Jag studerade under åtta år ett av världens mest hemliga militära projekt, JAS 39 Gripen. Jag har suttit med i ledningsgruppen och det har aldrig varit några problem för mig att publicera min forskning. Det bygger på dialog och förtroende.

”En resa få förunnat”


Flytten till Halmstad kom sig av en förfrågan att vara med och skriva den ansökan som så småningom ledde till att Högskolan fick rätten att examinera på forskarnivå inom området innovationsvetenskap.

– Högskolan i Halmstads styrka, och som man är känd för, är forskning och utbildning inom innovationsområdet. Det är en resa som är få förunnat, att först vara med och skriva ansökan och få den beviljad, och nu effektuera den. Det är svårt att säga nej när en sådan möjlighet ges.

Och på den vägen är det. Mike Danilovic är nu professor på Högskolan i Halmstad, ett uppdrag som rymmer flera delar. Han tar över ledningen för forskningsmiljön CIEL. Förhoppningen är att forskarutbildningen kommer igång nästa år. Finansieringen är inte klar och det är den största utmaningen just nu. Som den samverkare han är vill Mike Danilovic gärna se att forskarutbildningen sker i nära samarbete med företag, gärna i regionen. Vilket också är tanken.

– Det finns företag här som jobbar med innovationer och som är intresserade av att samarbeta med oss, som ser att akademin är en kraft och en möjlighet. Det gör att vi får tillgång till mycket spännande empiri och praktik.

Samverkar över interna gränser


Ett samarbete är redan klart. En av Mike Danilovic doktorander ska bedriva sin forskarutbildning i samverkan med Landstinget Halland, som dessutom är medfinansiär.

En egen forskningsidé som börjar ta form handlar om service- och underhåll i vindkraftssektorn. Vindkraftverk ska inte bara byggas, de måste fungera i drift också. Innovationsprocess igen, alltså. Här samarbetar Mike Danilovic med forskare inom andra områden på Högskolan, någonting som givetvis är helt naturligt för honom.

– Det är självklart. Det öppnar nya perspektiv, berikar resultaten och gör forskningsprocessen mycket roligare, slår Mike Danilovic fast, innan han rusar vidare till ett möte med ett företag för att diskutera innovationsmöjligheter för elbåtar …

LENA LUNDÉN

Mike Danilovic är Högskolans nya professor i industriell organisation med inriktning innovation och technology management.
Bild: IDA LÖVSTÅL
Sidan uppdaterad 2010-10-05