Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-11-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-11-09

Högskolan utökar samarbetet med Shanghai

Högskolan i Halmstad vill fördjupa utbytet med Shanghai Institute of Technology, SIT, i Kina. Förra veckan kom därför delar av ledningen för SIT på besök för att undersöka möjligheterna till utökat samarbete.

Det är inte fråga om ett nytt utbyte. Kontakterna med SIT har funnits i fem år och båda parter tycker att samarbetet fungerar så pass bra att man vill utveckla arbetet.

– Det handlar inte främst om att få hit flera studenter utan snarare kvalificerade studenter och fler forskare, förklarar Stig Perttu på Högskolans studerandeavdelning.

Återbesök med många frågor i bagaget


För en månad sedan var företrädare för Högskolan i Halmstad i Shanghai på besök och i torsdags var det så dags för ett återbesök. Högskoleledningen och rektor Romulo Enmark fick chans att ta emot ordföranden i SIT:s styrelse och ett antal frågor.

– De är främst nyfikna på hur det är att läsa i Sverige och hur vårt lärosäte fungerar, berättar Mirella Radak, som arbetar som internationell sekreterare på Högskolan.

Både personal och studenter vid Shanghai Institute of Technology i Kina är så nöjda med utbytet med Högskolan i Halmstad att man vill utöka samarbetet. En önskan som är ömsesidig. Vid ett besök på Högskolan nyligen diskuterades vägar till fördjupade relationer.

Mirella Radak berättar att flera studenter som kommer hit från SIT studerar på kandidatnivå och att de är mycket nöjda med studierna på Högskolan i Halmstad. Flera av dem vill fortsätta på magisternivå och diskussioner fördes om hur erfarenhetsutbytet kan utökas, och hur man kan attrahera kvalificerade studenter från Shanghai – och även forskare – till Högskolans forskarutbildningar.

Till våren ska återigen företrädare för Högskolan i Halmstad besöka Shanghai för att marknadsföra Högskolan.

”Lärarna i Halmstad är verkligen bra”


Sarah Yan Huifen, koordinator på internationella avdelningen vid SIT, intygar att kinesernas intresse för utbildning i Sverige är stort. Fördelen med Sverige, som hon ser det, är graden av självständighet och sättet lärare motiverar studenter att studera och ta till sig kunskap.

– Lärarna i Halmstad är verkligen bra. De är skickliga på att motivera studenterna, till skillnad från i Kina där lärande sker med större tvång. Våra studenter tycker att det är mycket inspirerande att läsa i Sverige, berättar Sarah Yan Huifen.

Det finns andra saker som lockar med Sverige. Sarah Yan Huifen tycker exempelvis att här är mycket lugnt och att samhället är välanpassat för studenter.

– Flera föräldrar till studenter som har läst på Högskolan i Halmstad har besökt oss på internationella avdelningen och tackat oss för att utbytet som har gjort deras barn mycket mognare och mer självständiga.

Text och bild: MARCUS JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2010-11-09