Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-05-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-05-04

IT-lösningar ska motverka ensamhet hos äldre

Antalet äldre i samhället ökar och för en del kan ålderdomen leda till utanförskap och isolering. Nu startar ett nytt forskningsprojekt på Högskolan i Halmstad som ska utveckla sociala IT-lösningar för att motverka ensamhet hos äldre.

– Tanken är att ta fram en IT-plattform med olika tjänster riktade till äldre, säger Carina Ihlström Eriksson, projektledare för Halmstads Living Lab, som nyligen beviljades fyra miljoner kronor för EU-projektet Express to Connect.

Projektet är ett samarbete med parter i Finland, Danmark och Holland. I projektet ingår forskare, som informatiker, folkhälsovetare och etnologer, samt industripartner och användare. Högskolan i Halmstad koordinerar den svenska delen, där även Öresund Living Lab och Halmstads kommun ingår. Projektets budget för Högskolan i Halmstad ligger på totalt åtta miljoner kronor.

Dela med sig av minnen
Idén är att förhindra ensamhet och isolering hos äldre genom att ta fram IT-lösningar som bygger på delaktighet och interaktivitet.

– Ömsesidigheten är viktig, säger Jesper Svensson, som leder det operativa arbetet med projektet på Högskolan. En bra kontakt är mer än att någon ringer och kollar hur man har det – man behöver känna att man ger något tillbaka.

I de nya IT-lösningarna ska det finnas möjlighet att dela med sig av minnen eller mötas kring något intresse.

– Många äldre har kunskap som riskerar att gå förlorad, inte minst från yrkeslivet, och den kunskapen ska man kunna ta tillvara här, säger Jesper Svensson.

Behoven ska styra
Forskarna har bland annat idéer om att utveckla en så kallad storytable, en interaktiv IT-lösning där många personer får tillgång till historiska bilder, fakta och enkelt kan ta del av varandras berättelser. De har också tankar om att ta fram en ”pensionärspool”, där äldre kan få kontakt och hjälpa varandra med olika tjänster.

Exakt var projektet ska landa är inte klart. Nyligen höll forskarna vid Högskolan i Halmstad tillsammans med danska kollegor en workshop i Halmstad med äldre, anhöriga och hemvårdspersonal för att diskutera ensamhet och ta reda på vilka önskemål som finns. Liknande träffar ska hållas i Finland och i Danmark.

– Den centrala tanken i projektet, och med hela Living Lab, är att fånga in användarnas behov redan från starten och skapa någonting utifrån det. Vi startade samarbetet förutsättningslöst och det ska bli jättespännande att se var det landar, säger Carina Ihlström Eriksson.

Ska bli produkt på marknaden
I september går projektet in i nästa fas. Då är det dags att samla ihop resultaten från förstudierna och ta fram koncept för IT-lösningar.

Halmstads Living Lab ansvarar bland annat för att ta fram design och göra utvärderingar och tester med användare. Slutmålet är att det ska finnas en produkt på marknaden om sex till sju år.

– Detta är en marknad som är svår att nå ut på. Därför är det viktigt att ha med hemvårdsförvaltningen, både för att ta reda på behoven och för att sprida tjänsten, säger Carina Ihlström Eriksson.

Ett annat, och för Halmstads Living Lab viktigt syfte, är att studera projektet i sig.

– För vår del möjliggör det att bedriva forskning om själva innovationsprocessen – att studera det som sker under de här tre åren. Det är en rad mycket olika aktörer som arbetar tillsammans och det kommer att bli en spännande process. Det är ett sätt att utveckla Living Lab, säger Carina Ihlström Eriksson.  

Text och bilder: IDA LÖVSTÅL

EXPRESS TO CONNECT


Express to Connect är ett EU-projekt som leds av Copenhagen Living Lab. Projektets totala budget ligger på 33 miljoner kronor och är ett samarbete med parter i Sverige, Finland, Danmark och Holland. Förutom Högskolan i Halmstad ingår från Sverige även Öresund Living Lab och Halmstads kommun. Express to Connect ingår i EU-satsningen Ambient Assistent Living (AAL) som ska ta fram innovationer som motverkar äldres utanförskap och isolering.
Workshop E2C-projekt

Vilka IT-lösningar efterfrågar äldre, anhöriga och hemvårdspersonal? Det var en av frågorna som forskarna ville få svar på vid en workshop på Högskolan i Halmstad nyligen.

Carina Ihlström Eriksson och Jesper Svensson

Carina Ihlström Eriksson och Jesper Svensson

Sidan uppdaterad 2010-05-04