Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-02-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-02-12

Karin Starrin föreslås bli ny ordförande i högskolestyrelsen

Generaltulldirektör Karin Starrin föreslås bli ny ordförande i styrelsen för Högskolan i Halmstad efter avgående Thorsten Andersson.
Karin Starrin är sedan 2004 generaltulldirektör och chef för Tullverket. Karin Starrin var tidigare landshövding i Halland och därmed väl förtrogen med såväl de regionala förutsättningarna och förhållandena som Högskolan i Halmstad.

– Vi har försökt att hitta en styrelse som speglar dels Högskolans styrkeområden, verksamhet, produkter och livskvalitet, dels det regionala näringslivet och de offentliga verksamheterna, säger Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Till övriga nya ledamöter i styrelsen föreslås Göran Bexell, professor i etik och tidigare universitetsrektor i Lund, Bill Brox, vd för forskningsinstitutet Imego AB, Catarina Dahlöf, landstingsdirektör i Halland, och Fredrik Geijer, kommunchef i Halmstads kommun.

Kvarstår i styrelsen gör Annica Fornäs, Vice President Human Resources, Saab AB, Electronic Defence Systems; Karin Röding, universitetsdirektör vid Karolinska Institutet och Eva Svensson, bland annat styrelseordförande i IBC International Handling AB.

Förslaget på ny styrelse är överlämnat till regeringen som kommer att fatta beslut i frågan.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Karin Starrin föreslås bli högskolestyrelsens nya ordförande.
Sidan uppdaterad 2010-02-12