Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-03-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-03-25

Kitesurfare studeras i forskningsprojekt

Muskelskador och frakturer drabbar ofta kitesurfare. En biomekanisk kartläggning av utövarna kan leda till utveckling av ny utrustning och bättre träningsmetoder som på sikt kan minska antalet skador. Det menar Lina Lundgren, doktorand på Sektionen för ekonomi och teknik, som nyligen presenterade sitt avhandlingsarbete på Prodeas seminarium om hälsoteknik.

Tvärvetenskap och samarbete betonades när forskningsplattformen Prodea nyligen bjöd in till heldagsseminarium. 55 personer från bland annat Arbetsmiljöverket, TCO, Arla Food, Husqvarna AB och arbetsförmedlingen var anmälda till seminariet som arrangerades i samarbete med Ergonomisällskapet Sverige. Under dagen presenterades bland annat Högskolans forskning och utveckling inom hälsoteknikområdet.

I sitt avhandlingsarbete studerar Lina Lundgren biomekaniska belastningar vid brädsporter. Projektet påbörjades 2008 och genomförs tillsammans med forskare på Chalmers.

Belastningar på kroppen


Kitesurfning är en av de så kallade extremsporter som studeras i avhandlingen. Det är en relativt ny sport som enkelt kan beskrivas som en brädsport som utövas på vattnet med hjälp av dragkraft från en drake (eng. kite). Linan till draken sitter i en sele som utövaren fäster kring bålen.

– Vi har väldigt lite information om vilka belastningar som kroppen utsätts för vid kitesurfning och andra liknande actionsporter. Syftet med projektet är bland annat att få en överblick över sporten. Vad är det som sker när man kitesurfar, hur upplever utövarna själva belastningen på kroppen och vilka skador riskerar de att få? Vi vill utveckla och tillämpa biomekaniska mätmetoder som inte har gjorts tidigare på den typen av idrotter, berättar Lina Lundgren.

Genom intervjuer, enkäter, observationer och faktiska mätningar av exempelvis kraften i linan, hur brädan rör sig i vattnet och påfrestningar på kroppen när utövaren utför olika moment på brädan, har forskarna fått en bild av vilka skador som drabbar kitesurfare. Resultaten av delstudien ska bland annat ge underlag för nya träningsmetoder och riktlinjer för vad som krävs för att utöva sporten på ett säkrare sätt.

Utveckling av utrustning


– Förhoppningen är att studien ska leda till minskad risk för skador för kitesurfarna, både akuta skador och belastningsskador samt ge en kunskapsbas för utveckling av nya och bättre produkter inom kitesurfningen, säger Lina Lundgren.

Text och bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Fotnot. Prodea, Product Design in Health Care, startade 2003 och syftar till att skapa nätverk, arrangera seminarier och bedriva forskning inom hälsoteknikområdet för att generera nya produkter och tjänster som ökar livskvaliteten för människor.

Lina Lundgren är forskarstuderande och mitt uppe i sitt avhandlingsarbete där hon studerar extremsporter som kitesurfning.
Sidan uppdaterad 2010-03-25