Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-04-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-04-12

Konferens på Högskolan om EU:s säkerhetspolitik

”Sverige, EU och världen – EU som säkerhetspolitisk aktör” är temat på en konferens som Högskolan i Halmstad arrangerar i samarbete med Folk och försvar den 14 april.

Hur ser EU:s roll ut i världens oroshärdar? Är EU på väg mot en enad eller splittrad säkerhetspolitik? Hur har Sveriges och Europas säkerhetspolitik utvecklats? Det är några av de frågor som tas upp på onsdagens konferens på Högskolan i Halmstad. Konferensen, som anordnas av ämnesgruppen i statsvetenskap på Högskolan tillsammans med Folk och försvar, är ett återkommande evenemang.

Medverkar gör bland andra Jan Hyllander, departementsråd på Försvarsdepartementet, Gunilla Herolf, forskare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Anders Lindström, insatschef på Försvarsmakten och Lina Frödin, utbildnings- och projektledare på Folke Bernadotteakademin.

Konferensen vänder sig bland annat till anställda inom Halmstads kommun, Högskolan, Försvarsmakten, samt studenter vid militärhögskolan och Högskolan i Halmstad.

IDA LÖVSTÅL

Fotnot. Konferensen äger rum i Malcussalen, Högskolan i Halmstad, 14 april kl. 9.00–15.00.

Sidan uppdaterad 2010-04-12