Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-10-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-10-18

Lärarstudenter prisade för examensarbete

Andreas Arvidsson och Jonathan Hautefaye, lärarstudenter på Högskolan i Halmstad, belönas med 22 000 kronor för sin uppsats om entreprenöriellt lärande. I fredags tog de emot årets LIFE-pris.  

LIFE-priset 2010 delades mellan två examensarbeten.

Andreas Arvidsson och Jonathan Hautefaye läser Lärarprogrammet på Högskolan i Halmstad och de belönas för uppsatsen ”Entreprenöriellt lärande. En diskursanalys – verklighet, projektarbete, mottagare”.

Juryns motivering: ”Författarna tar sig an entreprenöriellt lärande utifrån såväl begreppets innebörd som hur arbetssättet legitimeras vid en skola med uttalat entreprenöriell pedagogik. Uppsatsen är väl strukturerad med ett relevant akademiskt språk och koppling till referenser. Begrepp som entreprenöriella egenskaper, mottagare och lärarrollen diskuteras och belyses. Diskursanalysen resulterar i både förtjänster och dilemman med entreprenöriella arbetsformer. Uppsatsen väcker intressanta frågeställningar och ger inspiration till fördjupade samtal.”

Den andra prisade uppsatsen, som fick 8 000 kronor, är författad av Patrik Gustafsson, Linnéuniversitet. Den heter ”Är det lika villkor att nå framgång i Ung företagsamhet? En kartläggning av faktorer som påverkar framgång inom Ung företagsamhet”.

Ska främja entreprenörskap


LIFE står för ”Lärare inspirerar fram entreprenörskap”. Priset delas ut till bästa examensarbete på tema entreprenörskap till studenter vid lärarutbildningarna i Växjö, Halmstad, Borås och Jönköping. Priset har instiftats av Halmstads kommun tillsammans med tio andra kommuner i den så kallade Entreprenörsregionen.

2010 års jury bestod av Ingegerd Green, Askengren & Co, Monica Thiel, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping samt Bengt Dahlqvist, ordförande i Entreprenörsregionen och kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryd.

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2010-10-18