Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-07-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-07-07

Marknadsförarna utökar samarbetet med Brasilien

Brasilien har blivit som ett andra hemland för Thomas Helgesson, studierektor för internationella marknadsföringsprogrammet. Över tio resor till landet har det blivit sedan programmet inledde ett samarbete med universitetet i Blumenau för sex år sedan. Och i vinter bär det av igen.

Marknadsförarna beviljades nyligen 534 000 kronor till utbyte med universitetet i Blumenau i södra Brasilien. Pengarna kommer från Linnaeus-Palme, ett Sida-finansierat utbytesprogram, och ska gå till student- och lärarutbyten. De första kontakterna mellan Högskolan och det brasilianska universitetet togs för sex år sedan och det är tredje året som Linnaeus-Palme går in med finansiering till samarbetet.  

– Den här gången fick vi mer pengar än tidigare och kan nu utöka utbytet. Nästa läsår kommer vi att skicka fyra studenter och två lärare åt vardera håll och vistelserna blir längre än tidigare, säger Thomas Helgesson.

Samma upplägg
Thomas Helgesson kommer att tillbringa åtta veckor i Blumenau i vinter för att undervisa och handleda på universitetet.

– Utbytet har underlättats av att de båda marknadsföringsprogrammen har samma upplägg. När programmet i Brasilien startade utgick de från vårt och anpassade det efter sina förhållanden, säger Thomas Helgesson.

I Blumenau har utbytet väckt mycket uppmärksamhet, eftersom internationella utbyten är mindre vanliga där. Thomas Helgesson har vid tidigare besök blivit intervjuad i både tv och tidningar och han berättar att Halmstad har blivit ganska känt i staden, tack vare utbytet.
  
   
Tvåspråkiga föreläsningar
Den största svårigheten har varit språket. I Brasilien är portugisiska huvudspråk och spanska andraspråk. Kunskaperna i engelska är begränsade och studenterna i Brasilien har svårt att hänga med i engelskspråkiga föreläsningar. Thomas Helgesson berättar hur han tillsammans med en brasiliansk kollega har hittat en egen lösning.

– Vi blev tvungna att uppfinna ett nytt sätt att undervisa. Och det som från början var en nödlösning har blivit en riktigt bra undervisningsmetod.

Det går helt enkelt ut på att de håller föreläsningar tillsammans – Thomas på engelska och kollegan på portugisiska.

– På det här sättet kan vi bolla tankar och diskutera ämnet mellan oss. Studenterna tycker att det är spännande – det blir omväxling i undervisningen och en riktigt bra atmosfär i klassrummet. Jag får träning i portugisiska samtidigt som studenterna tränar sin engelska, säger Thomas Helgesson, som i höst är inbjuden till Internationella programkontoret i Stockholm, som administrerar Linnaeus-Palme, för att berätta om undervisningssättet.

Ömsesidig nytta
Utbytet har utvecklat programmen på olika sätt i de båda länderna.

– Vi har inspirerat med vårt kursupplägg och fört in engelska i undervisningen, något som är jätteviktigt där. Företagen i Brasilien skriker efter folk som behärskar engelska. De har i sin tur kompetens inom flera specialområden som gör vårt program bättre, som till exempel marknadsundersökningar, säger han.

Positiva bieffekter
Den maximala tiden att få finansiering från Linnaeus-Palme är åtta år.

– Det är viktigt att finna en form för hur utbytet ska leva kvar efter detta och det är något vi har börjat titta på. Men utbytet har redan fått flera positiva bieffekter. Vi har använt kunskapen till att starta nya utbytesprojekt. Det har också lett till flera forskningssamarbeten, till exempel gemensamma artiklar.

Thomas Helgesson har arbetat med internationalisering på olika sätt sedan han började på Högskolan i Halmstad 1987. Han har även rest mycket privat – han har besökt ungefär 100 länder – och Brasilien är en av favoriterna. Intresset för resande och andra kulturer har han haft så länge han kan minnas.

– Det handlar om ett stort intresse för att förstå olika sorters människor. Precis det som marknadsföring handlar om, säger han.

IDA LÖVSTÅL

Thomas Helgesson och professor Amal från Brasilien besöker här Hering, ett av de största textilföretagen i Sydamerika, för att ordna praktikplatser till marknadsföringsstudenter. Professor Amal kommer till Högskolan i Halmstad som utbyteslärare i höst.

Sidan uppdaterad 2010-07-07