Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-03-05

Miljöministern besökte kårens arbetsmarknadsdag


”Ställ mig mot väggen”

Miljöminister Andreas Carlgren besökte i veckan kårens arbetsmarknadsdag på Högskolan i Halmstad. Ministern talade om miljöpolitikens utmaningar inför en intresserad skara studenter och mässutställare, och uppmanade särskilt studenterna att vara kritiska och frågvisa.
– Ställ mig mot väggen nu! sa Andreas Carlgren.
Studenterna tog miljöminister Andreas Carlgren på orden när han efter sitt anförande på kårens arbetsmarknadsdag efterlyste frågor och kritik. Det kom frågor om allt från pris på kollektivtrafiken och inrikesflygets vara eller icke-vara till hur regeringen har arbetat för att minska energianvändningen.

Andreas Carlgren poängterade att högskolemiljöer som Högskolan i Halmstad, som satsar mycket på innovation och entreprenörskap är oerhört viktiga.

– Ni har varit duktiga på att avknoppa företag på Science park. Jag ser stora möjligheter i miljövänligt företagande där näringslivet blir en drivkraft i miljöarbetet. Forskning, utbildning och innovativt företagande kommer att driva utvecklingen in i den gröna ekonomin.

Miljöminister Andreas Carlgren gästade studentkårens arbetsmarknadsdag och blev ställd mot väggen.
Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Bra tillfälle för studenter och framtida arbetsgivare att träffas


Privata företag, fackliga organisationer, kommuner och landsting fanns bland de 20-talet utställare och tillika presumtiva framtida arbetsgivare som Högskolans studenter hade möjlighet att träffa på kårens arbetsmarknadsdag. Lika viktigt är det omvända perspektivet, att arbetsgivare får möjlighet att möta, och kanske till och med att rekrytera framtida arbetstagare.

Klippans kommun var en av dem som hade hörsammat inbjudan och rest till Halmstad med representanter och utställningsmaterial. Klippan expanderar kraftigt befolkningsmässigt och har stort behov av nyrekrytering inom många arbetsområden. Jannica Fredriksson är studie- och yrkesvägledare i Klippans kommun och fanns på plats på kårens arbetsmarknadsdag.

– Vi behöver sjuksköterskor, ingenjörer, yrkeslärare och förskollärare till oss i Klippan.

Jobb vid sidan av studierna


Sandra Bergman går andra året på ekonomutbildningen på Högskolan i Halmstad. Hennes syfte med mässbesöket var tydligt:

– För att söka extrajobb vid sidan av studierna.

Text: LENA LUNDÉN och NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

KAD – kårens arbetsmarknadsdag
Kåren arrangerar en arbetsmarknadsdag varje år med möjligheter för arbetsgivare och studenter att träffas och knyta kontakter. Utställningen kompletteras ofta med ett eller ett par föredrag och möjlighet till enskilda kontaktsamtal och ”cv-granskning och –återkoppling”
Sandra Bergman går andra året på ekonomprogrammet och besökte kårens arbetsmarknadsdag för att höra sig för om möjligheter till extrajobb.
Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
Sidan uppdaterad 2010-03-05