Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-12-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-12-07

Nu har Högskolan ett forum för genusforskning

Nyligen hölls det andra seminariet i Högskolans nystartade Forum för genusforskning. Temat denna gång var ”genus och dialoger” och två forskare från Malmö högskola var inbjudna för att berätta om sin forskning.

– Det är ett av syftena med vårt forum, att visa de olika perspektiv som finns på genusforskning. Genom att bjuda hit intressanta forskare från andra lärosäten som kan inspirera får vi ta del av den kunskap som finns inom området i landet, berättar Eva Schmitz, en av initiativtagarna till Forum för genusforskning och som själv är forskare i sociologi med genusfrågor som särskilt intresse.

Stort intresse
Det var förra våren som Eva Schmitz, Linnea Gustafsson, universitetslektor i svenska, och några andra forskare med intresse för genusforskning sa till varandra: ”ska vi inte bilda ett forum för genusforskning?”.

– Vi upplevde att det fanns ett behov hos forskare här på Högskolan, som har genusperspektiv att träffas i en seminarieserie. Det pågår många olika projekt, vi forskar inom olika ämnen med olika infallsvinklar, men den gemensamma nämnaren är genus.

Sagt och gjort. Eva Schmitz och de andra initiativtagarna bjöd in till ett möte för att berätta om sina idéer och för att ta reda på vilket intresse som fanns på Högskolan.

Intresset var stort. Ett 25-tal forskare kom till träffen som resulterade i en ansökan till Högskolans råd för lika villkor. Medel beviljades till seminarieserie där forskning inom området, både på Högskolan och i övriga Sverige ska lyftas fram. I ansökan definieras egentligen två syften, eller visioner, med seminarieserien.

– Det ena är att initiera en antologi där Högskolans forskare gemensamt bidrar och där genus- och mångfaldsforskning lyfts fram. Det finns sådan forskning i nästan alla forskningsmiljöer på Högskolan. Tanken är att publicera antologin i Högskolans forskningsskriftsserie och att använda den i undervisningen.

Integrera i styrkeområdena
Det andra syftet med seminarieserien är att stärka forskningsmiljöerna, så att ett genus- och mångfaldsperspektiv integreras i Högskolans styrkeområden.

– Vi får inte glömma bort det perspektivet. Vi vill försöka hitta ingångar för samarbete mellan miljöerna. Forum för genusforskning blir en plats för Högskolans forskare som har intresse för och vill diskutera genusperspektiv i sin forskning. Vetskapen om att det finns ett forum blir ett stöd till de forskare som har, eller vill ha, genusperspektiv, men som har svårighet att få gehör för det i sin egen miljö. Det är en möjlighet att få i gång en verksamhet och de får tillgång till ett nätverk, säger Eva Schmitz.

Det första seminariet hölls i oktober och handlade om familjen, och i slutet av november var det alltså dags för det andra. Tanken är att det ska bli tre per termin.  

LENA LUNDÉN

Fotnot. Seminariet Genus och dialoger som hölls i slutet av november arrangerades av forskningsmiljön SLSR i samarbete med Forum för genusforskning.

Eva Schmitz har varit med och initierat Högskolans Forum för genusforskning.
Bild: IDA LÖVSTÅL
Sidan uppdaterad 2010-12-07