Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-02-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-02-23

Nytt forskningsprojekt på Högskolan


Forskning om entreprenörers strategier för tillväxt

Hur kommunicerar nya företagare med finansiärer för att skaffa resurser till företaget? Ett forskarteam vid Högskolan i Halmstad beviljades nyligen 1 675 000 kronor av KK-stiftelsen för att studera kommunikationsstrategier hos nyblivna entreprenörer.

– Vi var det enda projekt inom företagsekonomi som beviljades pengar, så det känns fantastiskt roligt, säger Pia Ulvenblad, projektledare och forskare på Högskolan.

Forskningsprojektet ”Entreprenörers kommunikationsstrategier i uppstartsprocessen” ska studera tidiga faser i nystartade företag och undersöka hur företagare arbetar strategiskt med kommunikation för att få såväl finansiella som personella resurser till sitt företag.

– Vi kommer att arbeta i nära samarbete med fyra företagsinkubatorer och på så sätt vara med tidigt i processen. En av inkubatorerna finns i nära anslutning till Högskolan i Science park Halmstad, de övriga tre ligger i Göteborg, berättar Pia Ulvenblad.

Förutom Pia Ulvenblad ingår professor Åsa Lindholm Dahlstrand, universitetslektor Joakim Winborg och doktorand Anders Billström i forskningsprojektet.

Ska observera


Forskarna ska bland annat studera hur den enskilda entreprenören agerar för att få exempelvis finansiärer, leverantörer och styrelsemedlemmar att satsa tid och resurser på företaget.

– Vi är intresserade av att få veta hur man gör i sin interaktion med andra individer. Vi vill dels studera vad det är man kommunicerar, dels hur man gör detta. Det finns en hel del forskning om vad man kommunicerar, däremot inte så mycket om hur företagaren kommunicerar i uppstartsfasen, berättar Pia Ulvenblad.

För att utröna hur företagarna arbetar kommer forskarna att använda sig av intervjuer, enkäter och observationer.

–  Genom att observera entreprenörerna får man veta hur de faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. Det finns flera exempel på framgångsrika projekt på Högskolan där forskarna har arbetat på det här sättet och det är väldigt spännande, säger Pia Ulvenblad.

Projektet kommer att dra i gång i maj och pågå fram till årsskiftet 2012. Det bygger dels på ett tidigare KK-finansierat projekt som har genomförts på Högskolan, dels på Pia Ulvenblads avhandling ”Growth Intentions and Communicative Practices – Strategic Entrepreneurship in Business Development”.

Entreprenören leder sig själv


– Jag tycker personligen att det är väldigt spännande att få bygga vidare på det som jag gjorde i min avhandling om entreprenörers kommunikationsstrategier. Jag brinner också för att väva samman entreprenörskap och ledarskap. När man pratar om ledarskap glömmer man ofta bort att det som entreprenör handlar om att leda sig själv i interaktion med andra människor, säger Pia Ulvenblad.

Resultatet av studien ska bland annat presenteras vid en workshop där de inkubatorer och företagare som forskarna har samarbetat med kommer att delta.

Forskning i undervisningen


Projektet kommer också att generera ny kunskap och erfarenhet som ska användas i undervisningen på Högskolan.

– Det är alltid en utmaning att få sprida sina forskningsresultat in i undervisningen och det ser vi fram emot, inte minst med tanke på den översyn vi arbetar med just nu vad gäller progressionen i entreprenörskapsutbildningen på Högskolan.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Fotnot. Pia Ulvenblad är verksam inom forskningsmiljön CIEL, Centrum för inno-vations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning, och i forskargruppen KEEN, Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research, som bedriver forskning kring entreprenörskap och småföretagande utifrån olika företagsekonomiska perspektiv.

Pia Ulvenblad på Sektionen för ekonomi och teknik är projektledare för ett nytt forskningsprojekt på Högskolan i Halmstasd, som handlar om entreprenörers kommunikationsstrategier. Projektet startar i maj och forskarna ska bland annat samarbeta med Science park Halmstad.
Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
Sidan uppdaterad 2010-02-23