Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-03-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-03-17

Nytt kvitto på att Högskolan i Halmstad är bra på samverkan

Högskolan i Halmstad faller återigen väl ut i Svenskt näringslivs årliga högskolebarometer. Både Utvecklingsingenjörsprogrammet och Maskiningenjörsprogrammet hamnar i topp när det gäller samverkan med näringslivet. Utvecklingsingenjörsprogrammet är till och med bäst i landet, alla kategorier, enligt Svenskt näringsliv.  
Svenskt näringsliv kartlägger årligen hur bra landets högskolor och universitet är på att samverka med näringslivet i sina utbildningar. Resultatet redovisas i en så kallad högskolebarometer som presenterades i dag.

Utvecklingsingejörsprogrammet bäst i landet


Högskolan i Halmstad faller återigen väl ut i kartläggningen. Flera av Högskolans utbildningar hamnar högt upp i rankningen i sina respektive ämneskategorier. Allra bäst är Utvecklingsingenjörsprogrammet och Maskiningenjörsprogrammet.

Utvecklingsingenjörsprogrammet, som klassas i ämneskategorin ”maskinteknik”, placerar sig på första plats både i sin egen ämneskategori och totalt bland samtliga 420 program som har rankats. Maskiningenjörsprogrammet hamnar på tredje plats i ämneskategorin, och på en total fjärde plats.

– Detta är så klart mycket glädjande för Högskolan i Halmstad. Inte minst är det roligt att vi för tredje året hamnar i toppen. Å andra sidan, tycker jag inte att det är särskilt konstigt att vi faller så väl ut med tanke på att vi så medvetet och strategiskt satsar på och arbetar med samverkan i utbildning. Hela vår affärsidé är att utbildningarna ska ligga nära yrkeslivet, säger rektor Romulo Enmark.

Flera av Högskolans program bland de bästa


Också programmen Data-, Mekatronik- och Elektroingenjör, Medier och kommunikation i teori och praktik samt Magisterprogrammet i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad är bra på samverkan enligt rapporten.

– Totalt sett är Högskolan i Halmstad det tredje bästa lärosätet i landet när det gäller utbildningssamverkan. Summerar man alla lärosätens rankingplaceringar och delar med antalet utbildningar som har fått något slags placering i rankningen, hamnar Handelshögskolan i Stockholm på första plats, följt av Högskolan i Jönköping, och oss. Dessutom är vi näst bäst efter Handelshögskolan vad gäller högsta lägstanivå. Vi har alltså ingen utbildning som placerar sig längre ner än 260 av 420 i rankningen, säger Romulo Enmark.

Högskolor samverkar bättre än universiteten


Flera andra mindre lärosäten finns bland de tio bästa om man räknar på detta sätt. Att Handelshögskolan kommer etta kan förklaras av att lärosätet endast har tre utbildningar med i kartläggningen. Romulo Enmark menar att det därför är ett problem när Svenskt näringsliv och andra aktörer ofta beskriver lärosätenas avsaknad av samverkan med yrkeslivet som ett generellt nationellt problem.

– Årets barometer från Svenskt näringsliv visar snarare att det är de stora gamla universiteten, Lunds universitet undantaget, som har svårigheter att finna fungerande former för samverkan. Det är uppenbart att vi mindre lärosäten inte har dessa bekymmer, säger Romulo Enmark.

9 av 10 byggingejörer från Högskolan i Halmstad får jobb direkt


I sin kartläggning har Svenskt näringsliv också undersökt hur det har gått för examinerade universitets- och högskolestudenter. Den kartläggningen gäller bland annat hur snabbt studenterna har kommit i arbete och i vilken utsträckning de har erhållit kvalificerat arbete.

Kartläggningen visar att 91 procent av dem som läser Byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad har fått kvalificerat jobb 7–12 månader efter examen. Endast Karlstads och Linköpings universitet hamnar högre, med 94 procent.

LENA LUNDÉN och SANDRO RELJANOVIC

Glädjande nyheter. Högskolan och rektor Romulo Enmark gratulerades med tårta efter Svenskt näringslivs senaste rankning som visar att lärosätet återigen ligger i den absoluta toppen när det gäller samverkan med näringslivet i utbildningen.
Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
Sidan uppdaterad 2010-03-17