Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-03-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-03-22

Nytt system för bedömning av kvalitet på högskolor och universitet föreslås

Självständigt arbete, självvärderingar och platsbesök samt enkäter till tidigare studenter. Det är de viktigaste faktorerna när kvaliteten vid landets lärosäten ska bedömas, menar regeringen i en ny proposition.
– Hela sektorn är beroende av ett fungerande kvalitetssäkringssystem. Vi hoppas att detta system är det, säger Marita Hilliges, prorektor och utbildningsnämndens ordförande vid Högskolan i Halmstad.
Sveriges universitet och högskolor behöver ett nytt kvalitetssäkringssystem för att uppnå högt ställda krav på resultat i utbildningarna. Det menade högskole- och forskningsminister Tobias Krantz när han i dag presenterade propositionen ”Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen” vid en presskonferens på Rosenbad.

– Sverige står inför en tuff utmaning. Det globala landskapet förändras dramatiskt. Om vi ska klara att anta den utmaningen krävs att vi skapar en svensk högskola i världsklass. Därför behövs ett nytt kvalitetsutvärderingssystem som stärker drivkrafterna för att vässa kvaliteten i den högre utbildningen.

Fokus på resultat


Enligt Tobias Krantz är skillnaden från tidigare utvärderingssystem att fokus flyttas från processer – det vill säga hur lärosätena arbetar – till resultat och det som faktiskt uppnås.

Regeringen anser att tre huvudsakliga faktorer bör ingå vid en utvärdering i det nya kvalitetssäkringssystemet:

  • Självständiga arbeten, till exempel studenters examensarbeten.
  • Självvärderingar kombinerat med platsbesök. I självvärderingen ska lärosätena redovisa och analysera bland annat lärarkompetens, studenternas förutsättningar och erfarenheter.
  • Enkäter till tidigare studenter för att få en bild av förväntade utbildningsresultat och upplevelsen av utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden.

– Vi är väldigt nyfikna på hur det här systemet kommer att konkretiseras. Vi kommer att kunna hantera det – hur det än blir, säger Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Hög kvalitet kan ge ökade resurser


Det blir på samma sätt som i nuvarande utvärderingssystem Högskoleverket som genomför granskningen av lärosätenas kvalitet genom så kallade bedömargrupper

Bedömargruppen gör en sammanvägning av de tre delarna till ett samlat omdöme där ett lägstaomdöme på en tregradig skala kan resultera i att ett examenstillstånd blir ifrågasatt. Omdömet ”hög kvalitet” kan i stället genera extra resurser till universitetet eller högskolan. Resurserna, mellan 500 och 600 miljoner kronor, tas från de avgifter som ska införas för utländska studenter.

Det nya systemet ska träda i kraft 1 januari 2011 och Högskoleverket börjar utvärdera enligt den nya modellen vid årsskiftet. Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen beräknas börja 2013.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2010-03-22