Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-09-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-09-30

Projekt med virtuella patienter

prisat vid världskongress

Elenita Forsberg och Kristina Ziegert, Högskolan i Halmstad, fick nyligen pris för bästa forskningsuppsats vid en världskongress i Sydafrika. Projektet handlar om hur specialistsjuksköterskestudenter kan examineras med hjälp av virtuella patienter.

Medinfo är en stor kongress inom området medicin, hälsa och informatik och som går av stapeln vart tredje år. I år hölls den i Afrika för första gången och ungefär 350 så kallade forskningspostrar från hela världen presenterades. Av dessa utsågs projektet från Högskolan i Halmstad som vinnare av ”Best Poster Award”.

– Det känns jätteroligt. Och kul att sjuksköterskor uppmärksammas på en stor kongress av det här slaget, säger Elenita Forsberg, universitetsadjunkt på Sektionen för hälsa och samhälle och kursledare på specialistutbildningen till barnsjuksköterska.

Virtuella barnpatienter


Projektet handlar om hur ett datasystem med virtuella patienter kan användas i examination av specialistsjuksköterskestudenter.

– Studenterna loggar in på en webbplats och möter där olika barnpatientfall. Studenterna ska undersöka, diagnosticera och föreslå behandlingar för olika virtuella patienter. Som lärare kan jag sedan följa studenternas resonemang steg för steg, säger Elenita Forsberg.

Studie med distansstudenter


Systemet heter WebSP, Web Based Simulation of Patients, och är utvecklat av Karolinska Institutet. Systemet används sedan tidigare framför allt på läkar- och tandläkarutbildningar runt om i världen och Högskolan i Halmstad ingår sedan tre år tillbaka i ett forskningsprojekt för att vidareutveckla systemet för specialistsjuksköterskor.

Det prisade kongressbidraget bygger på en studie som Elenita Forsberg gjorde förra året under handledning av Kristina Ziegert, universitetslektor i omvårdnad på Högskolan i Halmstad och Uno Fors, professor på Karolinska Institutet. Då examinerades 64 distansstudenter i WebSP-systemet och allt dokumenterades och utvärderades.

Ska ta fram betygsmodell


– Det var uppskattat bland studenterna – de tyckte att det både var roligt och realistiskt. Nästa steg är att hitta en betygsmodell i systemet. Den här gången gjorde jag varje bedömning manuellt, men tanken är att det delvis ska kunna ske med automatik, säger Elenita Forsberg.  

En av fördelarna med systemet är att studenterna, under säkra förhållanden, får möta många typer av patientfall.

– Detta visar också möjligheten att använda informationsteknologi i didaktiska sammanhang hela vägen fram till examinationen. Finessen är att studenterna tränar sin problemlösningsförmåga på ett sätt som ligger nära verkligheten, säger Kristina Ziegert.  

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Fotnot. Kristina Ziegerts och Elenita Forsbergs forskningsposter formgavs av Anders Petersson på informationsavdelningen.  

Kristina Ziegert och Elenita Forsberg var nyligen i Sydafrika på en stor kongress inom medicin, hälsa och informatik. Deras projekt belönades med ”Best Poster Award”.

Sidan uppdaterad 2010-09-30