Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-06-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-06-07

Sjuksköterskor prisas för examensarbete om patientsäkerhet

De nyutexaminerade sjuksköterskorna Desirée Jansson och Susanne Sävenfalk får stipendium från Vårdförbundet i Halland på 5 000 kronor. De belönas för att ha författat den bästa kandidatuppsatsen på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad.   

Uppsatsen handlar om hur sjuksköterskans kunskap kan användas för att förbättra patientens säkerhet.

Stipendieutdelningen ägde rum i samband med sjuksköterskestudenternas examenshögtid i Sankt Nicolai kyrka i Halmstad den 4 juni. Stipendieutdelare var Vårdförbundets vice ordförande Annelie Ekengren-Eliasson.

Vårdförbundets motivering:


"Desirée Jansson och Susanne Sävenfalk har i sitt examensarbete 'Bära eller brista, faktorer i kommunikation och teamarbete som påverkar patientsäkerheten' på ett förtjänstfullt sätt beskrivit faktorer i vårdmiljön där sjuksköterskans kunskap kan användas för att förbättra patientens säkerhet. Sjuksköterskeprofessionen har ett stort ansvar för att utföra en god och säker vård, i vilken inte en enda patient ska behöva skadas. Dagens vårdskador innebär en stor samhällsekonomisk kostnad och ett oacceptabelt lidande för den drabbade. Det är därför mycket angeläget att systematiskt arbeta för att vården ska bli säkrare. Uppsatsen lämnar goda förslag på hur detta arbete skulle kunna förbättras. Uppsatsen utgör ett bra diskussionsunderlag för hur vårdpersonal ska kunna minimera risker för patienter, vilket är aktuellt inom alla hälso- och sjukvårdens områden.

Vårdförbundet överlämnar detta stipendium till en uppsats som stämmer väl överens med Vårdförbundets politik, där en nollvision mot vårdskador är en oerhört viktig fråga."

Desirée Jansson och Susanne Sävenfalk, stipendiater.

Desirée Jansson och Susanne Sävenfalk får stipendium för sin uppsats om patientsäkerhet.

Sidan uppdaterad 2010-06-07