Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-11-16

Stor framtidspotential för fjärrvärme i Europa

Det finns en stor framtidspotential för fjärrvärme i Europa. Andelarna på värmemarknaden för denna uppvärmningsteknik kan i många större europeiska städer trefaldigas, och då med samma lönsamhet som i dag. Dessutom spås fjärrvärmesystem i befolkningstäta städer och stadsdelar vara fortsatt konkurrenskraftiga även om värmebehovet skulle minska i framtiden. Det visar en ny och unik studie som en forskargrupp på Högskolan i Halmstad har gjort.

– Syftet med projektet har varit att utvärdera fjärrvärmeteknikens fortsatta konkurrenskraft även om värmebehovet skulle minska i framtiden, säger Sven Werner, professor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, och den som har lett forskningsprojektet.

Klassisk formel omformulerad


Genom att formulera om en klassisk beräkningsformel för investeringskostnader i fjärrvärmenät har forskarna tagit fram en unik modell som gör det möjligt att beräkna investeringskostnader för fjärrvärmesystem också på orter som inte har fjärrvärme i dag. Tidigare beräkningar har endast kunnat utföras för befintliga nät.

Forskarna har därefter analyserat fjärrvärmeteknikens nuvarande ställning på värmemarknaden i 83 städer i fyra europeiska länder: Tyskland, Frankrike, Belgien och Nederländerna. Dessutom har man värderat teknikens framtida konkurrenskraft i förhållande till lokala uppvärmningsalternativ och minskade värmebehov.

Nuvarande nivåer för marginell distributionskapitalkostnad och motsvarande värmemarknadsandelar för fjärrvärme i de fyra studerande länderna.

År 2006 stod fjärrvärmen i de undersökta städerna för i genomsnitt 21 procent av värmemarknaden.

– Vid våra beräkningar fann vi emellertid att marknadsandelar motsvarande 60 procent skulle vara en kostnadseffektiv genomsnittlig utbyggnadsnivå. Det innebär att det skulle vara möjligt att trefaldiga den nuvarande fjärrvärmemarknaden i de städer som vi har tittat på, med en lönsamhet beräknad på dagens situation, säger Urban Persson, doktorand i energiteknik, som har ingått i forskargruppen.

Håller ställningen


Studien visar också att det i befolkningstäta städer inte finns några större risker för fjärrvärmens ställning på grund av ett varmare klimat. Bland annat kan ny teknik, till exempel det som nu utvecklas i den fjärde generationens fjärrvärmeteknik, bidra till detta.

Fjärrvärmestudien ingår i ett treårigt svenskt projekt om skilda energiteknologier: ”Pathways – Swedish Systems Solutions”, som görs i samarbete med Chalmers och finansieras av Energimyndigheten. Det är i sin tur ett parallellprojekt till det större internationella ”Pathways to Sustainable European Energy Systems”.

LENA LUNDÉN
URBAN PERSSON

Fotnot. Studien heter "Heat distribution and the future competitiveness of district heating", Persson & Werner, 2011. Applied Energy 88 (2011) s. 568–576.

Fjärrvärme framtidens uppvärmning i Europas storstäder? En ny unik studie från Högskolan i Halmstad visar att andelarna på värmemarknaden för fjärrvärme kan trefaldigas i många större europeiska städer – med bibehållen lönsamhet.
Sidan uppdaterad 2010-11-16