Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-05-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-05-31

Studenter belönade för examensarbeten

Fredagen den 28 maj belönades ett 20-tal studenter på Högskolan i Halmstad med stipendier för förtjänstfulla och kreativa examensarbeten. Utdelningen ägde rum under Högskolans examensmässa Utexpo.
Stipendieutdelning

Under fredagseftermiddagen hölls stipendieutdelning i Högskolehallen.

Stipendiater, Utexpo 2010:

Bästa examensarbete på Biomedicin – inriktning fysisk träning


Projekt: Five weeks of plyometric training improved vertical jump height in female handball players during in-season.
Studenter: Tomas Sundström
Donator: Eleiko Sport AB
Summa: 5 000 kr
Utdelare: Henrik Dagård
Handledare: Charlotte Olsson
Motivering: Stipendium till bästa examensarbete på programmet Biomedicin – inriktning fysisk träning går till en student som genomfört ett innovativt och självständigt arbete, vilket innefattat en interventionsstudie samt framtagning av ett nytt utvärderingssystem för att titta på handbollsspecifik spänst. Resultat och metod är intressanta och kan lätt överföras till verkligheten och idrottslig verksamhet.

Bästa examensarbete inom energiteknik


Projekt: Energieffektivisering av flerbostadshus i miljonprogrammet
Studenter: Gustav Oscarsson och Michael Slättberg
Donator: Halmstads energi och miljö, Hem
Summa: 10 000 kr
Utdelare: Bo Eliasson, vd Hem
Handledare: Per Andersson
Motivering: ... Ett föredömligt exempel på ett komplett och väl utfört ingenjörsarbete inom ett idag viktigt och aktuellt teknikområde.

Bästa examensarbete inom miljövetenskap


Projekt: Utvärdering av uppföljning av handlingsprogram för miljömål i Hallands län
Studenter: Emma Svensson och Gun Wallnedal
Donator: WSP environmental
Summa: 7 500 kr
Utdelare: Maria Bennet
Handledare: Barbro Maijgren, Högskolan i Halmstad, samt Marie-Helene Bergstrand och Jennie Thronee, Länsstyrelsen i Halland

Bästa examensarbete inom djurskydd


Projekt: Priset delas mellan två projekt: ”Alternativ till obedövad kastrering av smågrisar – ur ett ekonomiskt och djurhälsomässigt perspektiv” av Emma Hansen, och ”Framtagning av rutiner för enhetlig och effektiv handläggning – förvildade och/eller hemlösa katter i Skåne” av Caroline Sköld.
Studenter: Emma Hansen och Caroline Sköld
Donator: Wapnö AB
Summa: 7 000 kr
Utdelare: Lennart Bengtsson, vd Wapnö AB
Handledare: Elin Gullander, Länsstyrelsen Skåne och Eja Pedersen, Högskolan i Halmstad (För Emma Hansen). Hans-Christian Andersson, La Tjärby Lantbruk och Marie Magnheden, Högskolan i Halmstad (För Caroline Sköld)

Bästa examensarbete på data-, elektro- och mekatronikingenjörsprogrammen


Projekt: Trådlös styrning av larmsystem
Studenter: Johan Delén och Jonas Green
Donator: HMS Industrial Networks AB
Summa: 15 000 kr
Utdelare: Magnus Hansson och Sabina Nissas
Handledare: Björn Nilsson
Motivering: Ett väl dokumenterat arbete då rapporten är av mycket hög kvalitet. Arbetet är utfört på ett metodiskt sätt. Olika tekniker har värderats med avseende på för produkten viktiga egenskaper. Vid värderingen har noggranna tester och analyser utförts. Den framtagna produkten har förenklat användningen av ett befintligt system. Trådlös kommunikation och ett överskådligt och lättanvänt grafiskt gränssnitt är implementerat på en mobil enhet, vilket har gett användaren en praktisk och enkel åtkomst till systemets funktioner.

Bästa examensarbete inom informatik (VIP och Mulimediadesign)


Projekt: User Experience Mål för UGC-tjänster – en studie om användarens upplevelse av användargenererat innehåll
Studenter: Tobias Nilsson och Elias Tilander
Donator: Halmstad IT-nät AB
Summa: 5 000 kr
Utdelare: Erik Eriksson, HIT-net
Handledare: Maria Åkesson
Motivering: Uppsatsen behandlar ett aktuellt och intressant område och ger ett gott helhetsintryck. Den visar på ett gediget hantverk samt metodmässig och teoretisk medvetenhet. Författarna har systematiserat och integrerat litteraturen i en studie på ett kreativt sätt. Den modifierade modell för användarupplevelse av användargenererade tjänster som uppsatsen bidrar med är väl förankrad i litteratur och analys som kan vara till nytta vid utveckling av användargenerade tjänster.

Bästa uppsats på Affärssystemsprogrammet


Uppsats: CRM som SaaS tjänst – hur upplever små och medelstora svenska företag fördelarna med att köpa in ett CRM-system som SaaS tjänst?
Studenter: Alexander Heggen och Olof Ryttarsson
Donator: Infocube/Jeeves
Summa: 10 000 kr
Utdelare: Henrik Engberg, Infocube
Handledare: Ewa Zimmerman
Motivering: Författarna har genomfört en studie som behandlar ett aktuellt och intressant område. Utifrån befintliga teorier har relevanta frågeställningar formulerats. Författarna genomför sin studie på ett relevant och ambitiöst sätt vilket resulterar i en tydlig röd tråd och vittnar om metodmedvetenhet. Uppsatsen innehåller bra beskrivningar kring tillvägagångssätt, resultat och analys. Studien kartlägger hur små och medelstora företag upplever fördelarna med att köpa in ett CRM-system som SaaS-tjänst. Resultatet baseras på intervjuer i fyra företag som använder CRM-system som SaaS-tjänst. Resultatet presenterar intressanta fördelar som kan beaktas av leverantörer av SaaS-tjänster sam även av företag som står inför valet av SaaS-tjänst eller ej.

Bästa examensarbete inom Maskiningenjörsprogrammet


Projekt: Nyutvecklingar av sjunkspärr
Studenter: Torbjörn Hansson och Christian Luckmann
Donator: SAPA
Summa: 6 000 kr

Bästa examensarbete mot praktisk relevans inom Maskiningenjörprogrammet


Projekt: Alternativ start till motorsåg
Studenter: Christian Olofsson, Khaled Ahmad och Mirza Cenanovic
Donator: GREMO AB
Summa: 6 000 kr

Bästa examensarbete mot design/konstruktionsprojekt inom Maskiningenjörsprogrammet


Projekt: Kilhus i plast
Studenter: Martin Olsén och Viktor Andersson
Donator: Diab
Summa: 6 000 kr

Bästa examensarbete mot innovation inom Masterprogrammet i maskinteknik


Projekt: Familjens bilbarnstol ”double legged 360”
Studenter: Nadezda Nilsson
Donator: Dormer
Summa: 6 000 kr

Fotnot. De så kallade Fåhréstipendierna till utvecklingsingenjörer delades ut vid en särskild ceremoni i lördags.

Stipendiater
Jonas Green och Johan Delén, Dataingenjörs- programmet, fick stipendium på 15 000 kronor för sitt projekt ”Trådlös styrning av larmsystem”.
Bilder: IDA LÖVSTÅL
Sidan uppdaterad 2010-05-31