Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-12-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-12-06

Studenter fick stipendier för uppsatser om handikapp

Psykiskt sjuka kvinnors upplevelse av diskriminering och fäder med intellektuella funktionshinder. Det var ett par av de ämnen som stod i centrum när Halmstads kommun delade ut stipendier för förtjänstfulla uppsatser och examensarbeten inom handikappområdet.

Totalt delades 25 000 kronor mellan stipendiaterna och störst del gick till Irene Åhlund som har gjort sitt examensarbete inom handikappvetenskap på ämnet fäder med intellektuellt funktionshinder.

- Ofta när man pratar om familjer där föräldrar är utvecklingsstörda pratar man om mamma och barn. Jag såg att fäderna saknades, säger Irene Åhlund om varför hon har valt ämnet.

Irene Åhlund har tidigare arbetat med folkbildning och sexualupplysning på gruppboenden för människor med funktionshinder och hon kommer i framtiden fortsätta att arbeta för att synliggöra fäder med intellektuellt funktionshinder.

Stipendieutdelning

Daniel Johansson, Cecilia Olsson, Linda Wrangemo och Irene Åhlund belönades för sina uppsatser på Internationella handikappdagen den 3 december.

Uppsats om barn med funktionshinder


Övriga stipendiater har bland annat studerat hur pedagoger involverar barn med funktionshinder i undervisningen.

- När jag var ute på praktik under min utbildning såg jag att barn med funktionshinder behandlades annorlunda, berättar Linda Wrangemo som delar stipendiet med uppsatskollegan Cecilia Olsson.

En tredje stipendiat, Daniel Johansson, undersökte hur Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fungerar i relation till kommunala nämnders policyer. Hans tes var att det finns en konflikt mellan dessa. Något han genom sitt uppsatsarbete på kandidatnivå i statsvetenskap upptäckte var verklighet.

Psykiskt sjuka kvinnor och utanförskap
Ytterligare en stipendiat belönades i Malcussalen på Högskolan i Halmstad. Det var Ann-Charlotte Timander som genom en komparativ svensk och engelsk studie har forskat om hur psykiskt sjuka kvinnor upplever utanförskap. Hon kunde inte närvara i Halmstad utan lät hälsa via ett telegram att hon var stolt över utmärkelsen och kommer att använda stipendiet i sin fortsatta doktorsavhandling i Lancaster, England.

Stipendierna delades ut på Internationella handikappdagen den 3 december.

Text och bild: MARCUS JOHANSSON

Stipendiater


Daniel Johansson, 4 000 kr, statsvetenskap
Cecilia Olsson och Linda Wrangemo, 4 000 kr, lärarutbildningen
Ann-Charlotte Timander, 7 000 kr, handikappvetenskap
Irene Åhlund, 10 000 kr, handikappvetenskap
Sidan uppdaterad 2010-12-06