Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-02-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-02-02

Studenthälsans hälsofrämjande arbete får gott betyg i ny rapport

Studenthälsan på Högskolan i Halmstad arbetar på ett bra sätt för att främja psykisk hälsa bland studenterna. Det visar utredningen ”Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa”, som Region Halland har genomfört. Tidigare i dag presenterades rapporten på en presskonferens som hölls på Studenthälsan.

Studier visar att den psykiska ohälsan bland ungdomar och unga vuxna i Sverige har tredubblats de senaste 20 åren – en utveckling som saknar motstycke internationellt.

I den rapport som Region Halland presenterade i dag har målet varit att ta fram förslag på hur olika verksamheter kan arbeta för att stärka den psykiska hälsan bland ungdomar och unga vuxna.

Prestationskraven ökar


– Vi ville ta reda på varför unga mår sämre och vad man kan göra åt det. Vi har talat med människor som i sitt dagliga jobb möter ungdomar och unga vuxna, på till exempel ungdomsmottagningen, arbetsförmedlingen, grundskolan och bostadsföretag, berättar Pernilla Isaksson, utredare på Region Halland.

Pernilla Isaksson har funnit att samhällsutvecklingen till en del kan förklara ohälsan bland unga. Den ökade individualiseringen, kravet på prestationer, svårigheter att få egen bostad, ökad arbetslöshet och otrygga anställningsförhållanden, mediernas påverkan och ökad alkoholkonsumtion är exempel på faktorer som påverkar unga människors hälsa.

Livsstilsfrågor och stöd till studenter


Studenthälsan vid Högskolan i Halmstad är en av de verksamheter som har deltagit i undersökningen och som får gott betyg för sitt arbete för att främja studenters psykiska hälsa. Verksamhetschef Per Österberg kan konstatera att många av förslagen i utredningen är sådant som Studenthälsan redan arbetar med.

– Vi jobbar på djupet med förebyggande arbete och försöker skapa förutsättningar för att våra studenter ska trivas och få goda vanor genom att vi jobbar långsiktigt med livsstilsfrågor. Vi arbetar med att reducera riskfaktorer och med mottagningsverksamhet för att kunna ge det stöd som den enskilda studenten behöver. Det syns i rapporten att vi lägger ribban högre än många andra lärosäten gör, säger han.

Text och bild
NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Presskonferens. Anna-Lena Thorén, kurator på Studenhälsan, berättar i en intervju med TV4 Halland om sitt arbete.

Sidan uppdaterad 2010-02-02