Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-04-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-04-16

Studentuppsatser belönas av Riksidrottsförbundet

Fyra studenter på Högskolan i Halmstad premieras med sammanlagt 24 000 kronor från Riksidrottsförbundet. Studenterna läser idrottspsykologi och biomedicin och belönas för sina uppsatser.

Ida Karlander och Lucia Christensen får 8 000 kronor vardera för sina magisteruppsatser i idrottspsykologi.

Del i forskningsprojekt
Ida Karlanders uppsats heter ”Psykologiska faktorers inverkan på skaderisken hos damfotbollsspelare på elitnivå”. Hon undersöker hur dagliga stressorer, copingstrategier och personlighet kan påverka uppkomsten av skador hos elitspelare inom damfotboll. Arbetet är en del i ett forskningsprojekt på Högskolan i samarbete med Svenska fotbollsförbundet.

Lucia Christensen belönas för uppsatsen ”Unga idrottares målorientering i relation till deras visualiseringsupplevelse”. Hon studerar hur unga idrottares användning av visualisering skiljer sig åt beroende på hur de ser på framgång i sitt idrottsutövande, det vill säga vilken motivationsinriktning de har.

Snowboard och brottning
Tommy Danielsson och Fanny Ronkainen läser programmet Biomedicin inriktning fysisk träning. De får 4 000 kronor vardera för sina kandidatuppsatser.

Snowboardåkning är fokus i Tommy Danielssons uppsats. Han undersöker om den asymmetriska kroppspositionen i snowboardåkning innebär att utövarna får skillnader i styrka och rörelseomfång mellan det främre och bakre benet.

Fanny Ronkainen studerar i sin uppsats om specifik intervallträning av överkroppen kan förbättra kapaciteten hos brottare.

Syftet med Riksidrottsförbundets bidrag är att utveckla och stödja studier om idrottsutveckling i Sverige.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Fanny Ronkainen och Ida Karlander

Fanny Ronkainen och Ida Karlander är två av de studenter som får bidrag från Riksidrottsförbundet för sina uppsatser.

Sidan uppdaterad 2010-04-16