Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-12-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-12-08

Tid som gästforskare gav nya idéer

HALLÅ DÄR …

… Mikael Sandberg, docent i statsvetenskap, som nyligen var gästforskare i tre veckor på Center for the Evolution of Cultural Diversity (CECD), University College London i Storbritannien.

Hur kommer det sig att du var där?
– CECD forskar om kulturell framväxt på alla möjliga områden. Mitt intresseområde är framväxten av politiska institutioner, och jag var intresserad av en spännande metod som forskarna där är specialiserade på. Tack vare ett stipendium fick jag möjlighet att åka dit som gästforskare.

Vad går metoden ut på?
– Den handlar om hur olika kulturyttringar sprids, och kan tillämpas på många olika områden. Metoden är matematisk och teknisk, där man antar att kulturuttryck sprider sig genom förgreningar över tid, ungefär som grenarna på ett träd. På så sätt kan man få fram ett slags härstamningsträd över olika kulturella yttringar.

– Jag tittade i huvudsak på politiska valsystem, och använde metoden för att spåra dagens institutioner bakåt i tiden och se dess ursprung i tidigare skeden. Vi samhällsvetare är inte så vana vid att använda matematik för att beskriva förändringar över tid. Det är det dags att ändra på!

Ledde resan fram till något konkret?
– Jag skrev två artiklar om de demokratiska institutionernas framväxt i världen de senaste 200 åren, framför allt under efterkrigstiden. Jag har sedan tidigare mycket data om olika politiska system runt om i världen, och nu fick jag fram mer generella resultat än tidigare. Jag har också samlat på mig program och matematiska modeller som jag kommer att få användning av.

Gav resan några andra idéer?
– Mitt andra forskningsområde handlar om hur miljöinnovationer sprids, och jag kommer att använda den nya metoden även på detta område. Över huvud taget kan den med fördel användas i många olika typer av innovationsforskning. Ofta förknippar man innovationer med något företags- och produktrelaterat, men det är ett vidare begrepp än så. Det kan vara allt möjligt tänkbart som förändras över tid. Innovationer handlar om att skapa något nytt, och det gör man ju hela tiden både politiskt och kulturellt.  

Vad har du för projekt på gång framöver?
– Jag ska utifrån data från Statistiska centralbyrån titta på hur svenska organisationer förändrar sig i miljöhänseende över tid och rum.

IDA LÖVSTÅL

Mikael Sandberg

Sidan uppdaterad 2010-12-08