Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-10-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-10-27

Träning är effektivt för personer med kronisk hjärtsvikt

Förra veckan disputerade Emma Pihl, doktorand i omvårdnad, på en avhandling som handlar om hur fysisk aktivitet kan höja livskvaliteten för personer med hjärtsvikt.
Kronisk hjärtsvikt förekommer hos ungefär var tionde person över 70 år. Ett symptom på kronisk hjärtsvikt är andnöd vid fysisk ansträngning. Detta leder oftast till att patienter rör på sig i mindre utsträckning och det dagliga livet och livskvaliteten påverkas negativt.

– Personer med kronisk hjärtsvikt bör motionera mer. Bristande kunskap kring kronisk hjärtsvikt hos patienter skapar onödigt låga nivåer av aktivitet i det dagliga livet. Där har hälso- och sjukvården i allmänhet och primärvården i synnerhet ett stort utbildnings- och informationsansvar, säger Emma Pihl och understryker vikten av att också anhöriga får mer kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet för denna patientgrupp.

Doktorand i Halmstad, avhandling i Jönköping


Emma Pihls avhandling lades fram vid Hälsohögskolan i Jönköping, men hon har haft sin doktorandanställning på Högskolan i Halmstad.

– Jag har varit anställd till 50 procent på Högskolan i Halmstad. Den andra halvan har jag jobbat som vårdutvecklare på Länssjukhuset i Halmstad, berättar Emma Pihl.

Emma Pihl jobbade på hjärtavdelningen när hon blev intresserade av att vidareutbilda sig. Hon gick en kurs på Högskolan i Halmstad år 2005 och skrev en magisteruppsats som bedömdes så bra att den publicerades.

– Jag var intresserad av att fortsätta studera och min handledare tyckte att jag skulle söka forskarutbildning. På den vägen är det, säger Emma Pihl.

”Vården kan ha nytta av mina studier”


Om sitt forskningsarbete tror Emma Pihl att det kan komma till nytta i vården. Hennes studier är väl förankrade och innehåller träningsprogram och konkreta förslag på vad patienter och deras anhöriga kan göra för att förbättra kvaliteten i sitt dagliga liv.

– Även distriktssjuksköterskor och hjärtsviktssjuksköterskor, både inom primärvård och inom slutenvård, kan ha nytta av mina studier, säger Emma Pihl.

Doktorsavhandlingens titel är ”The couples' experiences of patients' physical limitation in daily life activities and effects of physical exercise in primary care when having chronic heart failure”.

LENA LUNDÉN

Emma Pihl har jobbat som vårdutvecklare på Länssjukhuset i Halmstad samtidigt som hon har skrivit på sin avhandling som handlar om vikten av fysisk aktivitet för patienter med hjärtsvikt.
Bild: ANDERS PETERSSON
Sidan uppdaterad 2010-10-27