Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-06-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-06-23

Utbytesresa blev starten för nytt forskningssamarbete

Hallå där … Lars Kristén, universitetslektor i pedagogik, som nyligen besökte University of Virginia i Charlottesville i USA under drygt två veckor.
Vad gjorde du där?
– Det var ett forskningsutbyte inom anpassad fysisk aktivitet för barn med funktionshinder. Jag undervisade även studenter och lärare i synen på anpassad fysisk aktivitet i Norden.

Ledde resan till något konkret?
– Ja, det blev starten för ett nytt forskningssamarbete med kollegor i USA och i Israel. Jag kommer att delta i ett forskningsprojekt som handlar om hur studenter och lärare inom idrott och hälsa upplever sin egen förmåga att möta och undervisa barn med funktionshinder. Det blir en jämförande studie mellan USA, Israel och Sverige. Vi är också intresserade av att undersöka hur skolan kan använda kamratstöd för att öka inkluderingen av barn och unga med funktionshinder i ämnet idrott och hälsa.

Vad är bakgrunden till resan?
– Jag fick ett stipendium till en utbytesresa genom ett EU-finansierat masterprogram i Leuven i Belgien, Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity, EMMAPA. Högskolan i Halmstad har ett avtal med programmet som bland annat innebär att jag undervisar där ibland.

– Att det blev just University of Virginia beror på att professor Martin Block, som är en frontfigur inom området anpassad fysisk aktivitet, är verksam där. Jag träffade honom på en konferens i Gävle förra året och är glad att jag nu fick chansen att besöka honom och hans kollegor. Förhoppningsvis kommer Martin Block till Högskolan i Halmstad i februari.

Vad finns det för skillnader respektive likheter mellan Sverige och USA inom området anpassad fysisk aktivitet?
– Skolan i USA är inriktad på prestation och sortering – det är ett helt annat tänkande som påverkar sättet att inkludera dem med särskilda behov. Den svenska tanken om en skola för alla går inte riktigt hem. När det gäller idrottsutövningen i USA kretsar den mycket kring high schools och universitet. Här har vi en helt annan tradition med en idrottsrörelse som bygger på klubbar och frivillighet.

– Jag upplever att det finns många skillnader men vi har samma intentioner – att genom fysisk aktivitet främja barns hälsa och livsstil. Målet är detsamma men vi har olika förutsättningar i samhället.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Lars Kristén

Lars Kristén forskar inom området anpassad fysisk aktivitet för barn med funktionshinder.

Sidan uppdaterad 2010-06-23